O nas

Fundacja Inicjatyw Strategicznych jest świeżym, społecznie zaangażowanym think-tankiem kierowanym wizją holistycznego, wszechstronnego rozwoju. Swoje działania koncentrujemy na budowaniu forum dialogu między środowiskiem biznesu, polityki i dyplomacji, a młodymi liderami opinii aktywnymi akademicko i projektowo. Staramy się zachować otwartość myślenia, innowacyjność i krytyczne spojrzenie na bieżące problemy. Głównym obszarem aktywności fundacji jest:

  • organizacja paneli dyskusyjnych i konferencji,
  • tworzenie innowacyjnych rozwiązań w edukacji,
  • publikacje i badania nad rozwojem ekonomicznym i społecznym,
  • otwieranie oczu liderom na szerokie spektrum problemów i etyczny wymiar odpowiedzialności.

Nasz zespół

Nasz zespół składa się z młodych, lecz wysoko wykwalifikowanych ludzi pochodzących z różnych środowisk. Wykształceni na najbardziej renomowanych polskich uczelniach i studiujący zróżnicowane kierunki, członkowie naszego zespołu w codziennej pracy czerpią korzyści z wiedzy nabytej w obszarach spraw wewnętrznych i zagranicznych, nauk społecznych, zarządzania, finansów czy nauk ilościowych. Przygotowanie teoretyczne uzupełnia bogate doświadczenie projektowe i zawodowe zdobyte podczas pracy nad przedsięwzięciami dyplomatycznymi, w bankach, firmach doradczych czy jednostkach administracji publicznej.

Pracując w duchu jedności, dzielimy się wartościami i wiedzą na płaszczyźnie trzech wewnętrznych podgrup – naukowej, doradczej oraz związanej z tematyką edukacyjną. Płaska struktura organizacyjna i demokratyczny model przywództwa umożliwiają każdemu z nas w pełni wykorzystać swój potencjał pracując jednocześnie nad wieloma projektami. Nie ustając w ciągłym samodoskonaleniu, staramy się dostarczyć właściwych odpowiedzi na szeroki zakres wyzwań stawianych przez współczesny świat. Instrat redefiniuje sposób funkcjonowania organizacji akademickiej.

Prezydent Fundacji:

dr hab. Tomasz Dołęgowski
tomasz.dolegowski@instrat.pl

dr hab. Tomasz Dołęgowski
tomasz.dolegowski@instrat.pl

Zarząd:

Jan J. Zygmuntowski
jan.zygmuntowski@instrat.pl

Jan J. Zygmuntowski
jan.zygmuntowski@instrat.pl

Grażyna Meller
grazyna.meller@instrat.pl

Grażyna Meller
grazyna.meller@instrat.pl

 

Michał Hetmański
michal.hetmanski@instrat.pl

Michał Hetmański
michal.hetmanski@instrat.pl

Paweł Łangowski
pawel.langowski@instrat.pl

Paweł Łangowski
pawel.langowski@instrat.pl

 

Mateusz Paradowski
mateusz.paradowski@instrat.pl

Mateusz Paradowski
mateusz.paradowski@instrat.pl