O nas

Fundacja Inicjatyw Strategicznych jest świeżym, społecznie zaangażowanym think-tankiem kierowanym wizją holistycznego, wszechstronnego rozwoju. Swoje działania koncentrujemy na budowaniu forum dialogu między środowiskiem biznesu, polityki i dyplomacji, a młodymi liderami opinii aktywnymi akademicko i projektowo. Staramy się zachować otwartość myślenia, innowacyjność i krytyczne spojrzenie na bieżące problemy. Głównym obszarem aktywności fundacji jest:

  • organizacja paneli dyskusyjnych i konferencji,
  • tworzenie innowacyjnych rozwiązań w edukacji,
  • publikacje i badania nad rozwojem ekonomicznym i społecznym,
  • otwieranie oczu liderom na szerokie spektrum problemów i etyczny wymiar odpowiedzialności.

Nasz zespół

Nasz zespół składa się z młodych, lecz wysoko wykwalifikowanych osób pochodzących z różnych środowisk. Płaska struktura organizacyjna i demokratyczny model przywództwa umożliwiają każdemu z nas w pełni wykorzystać swój potencjał pracując jednocześnie nad wieloma projektami. Instrat funkcjonuje jako swego rodzaju kolektyw naukowy, angażując w ramach projektów specjalistów z naszej szerokiej sieci kontaktów.

Prezydent Fundacji:

dr hab. Tomasz Dołęgowski
tomasz.dolegowski@instrat.pl

dr hab. Tomasz Dołęgowski
tomasz.dolegowski@instrat.pl

dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH

Pracownik Instytutu Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Prowadził zajęcia w ramach Programu WEMBA oraz CEMS. Wykłady zagraniczne w Uniwersytecie Polskim w Wilnie, Uniwersytecie Wileńskim, Stockholm School of Economics in Riga, ASERI w Mediolanie, Peter Pazmany Catholic University w Budapeszcie, Helsinki School of Economics (CEMS). Stypendia naukowe w University of Minnesota w USA oraz International Centre of Economic Research w Turynie (Włochy). Wieloletni członek Senackiej Komisji ds. Zagranicznych w SGH. Ekspert w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, ekonomii instytucjonalnej, etyce w działalności gospodarczej i biznesie. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.

Zarząd:

Jan J. Zygmuntowski
jan.zygmuntowski@instrat.pl

Jan J. Zygmuntowski
jan.zygmuntowski@instrat.pl

Jan J. Zygmuntowski

Ekonomista zawodowo i badawczo związany z obszarami innowacji, automatyzacji pracy i cyfrowej gospodarki. Prezes Zarządu Fundacji Instrat oraz pracownik strategicznej instytucji finansowania rozwoju. Publikował w tematyce gospodarczej, społecznej i polityki zagranicznej w Rzeczpospolitej, Nowym Obywatelu, Magazynie Kontakt, WeTheCrowd oraz na profilach w mediach społecznościowych. Współredaktor monografii naukowej „#FutureInsights: Technologie 4.0 a przemiany społeczno-gospodarcze” (Oficyna Wydawnicza SGH 2017). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i stypendysta G20 Global Solutions podczas niemieckiej prezydencji w G20.

Profil na Facebooku

Profil na LinkedIn

 

Grażyna Meller
grazyna.meller@instrat.pl

Grażyna Meller
grazyna.meller@instrat.pl

Grażyna Meller

Stypendystka programu Transatlantic Future Leaders Forum, w ramach którego odbyła staż w Kongresie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W trakcie studiów promowała rozwój debat w Polsce. Zarządzała organizacją Mistrzostw Europy Debat w Warszawie w 2016 roku i Akademickimi Modelowymi Obradami ONZ w 2015 r. Zainteresowana problemami gospodarczymi w państwach rozwijających się, w tym szczególnie zagadnieniami development economics oraz zrównoważonego rozwoju. Studiowała Metody Ilościowe w Ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Profil na LinkedIn

Profil na Twitterze

 

Michał Hetmański
michal.hetmanski@instrat.pl

Michał Hetmański
michal.hetmanski@instrat.pl

Michał Hetmański

Stypendysta DAAD, współpracownik Fundacji Polonium w rejonie DACH, współzałożyciel Stowarzyszenia Absolwentów Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego SGH. Doświadczenie zdobywał m.in. w izbie gospodarczej (AHK Polska), doradztwie transakcyjnym (Duff & Phelps Germany) oraz analizie systemów podatkowych (Ministerstwo Finansów). Autor i współautor opracowań dot. polsko-niemieckich stosunków gospodarczych, inwestycji bezpośrednich oraz dekarbonizacji. W Instracie zajmuje się sektorami energetyki i transportu, ekonomią opodatkowania oraz nierównościami społecznymi. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Jana Gutenberga w Mainz.

Profil na LinkedIn

Profil na Twitterze

 

Paweł Łangowski
pawel.langowski@instrat.pl

Paweł Łangowski
pawel.langowski@instrat.pl

Paweł Łangowski

Specjalizuje się w praktyce komunikacji w sektorze finansowym, energetycznym oraz sektorze dóbr luksusowych. Zawodowo związany z sektorem Public Affairs i PR od 5 lat. Doświadczenie zdobywał współpracując z instytucjami z ramienia administracji publicznej (m. in. z MSZ, Ambasada USA w Warszawie), jak i sektora prywatnego (Citibank Handlowy, Fundacja Kazimierza Pułaskiego, Point of View Business Communications, On Board PR). Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Stosunki Międzynarodowe) oraz Regent’s University w Londynie (Luxury Brand Management).

Profil na LinkedIn

Profil na Twitterze

 

Mateusz Paradowski
mateusz.paradowski@instrat.pl

Mateusz Paradowski
mateusz.paradowski@instrat.pl

Mateusz Paradowski

Od 5 lat zawodowo związany z obszarem relacji inwestorskich i PR. Specjalizuje się w komunikacji sektora TMT (technologie, media, telekomunikacja) oraz spółkach handlowych i e-commerce. Odpowiadał za komunikację procesów pozyskania finansowania, w tym IPO na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Studiował Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Profil na LinkedIn