Publikacje

Jako nowoczesny ośrodek badawczy naszym priorytetem jest innowacyjne podejście do analizy i oceny globalnych problemów społeczno-gospodarczych przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów naukowych i etycznych w publikowanych przez nas treściach.

Przez cykliczne raporty i konferencje promujemy poglądy młodych ambitnych liderów opinii publicznej, naukowców i analityków, którzy umiejętnie łączą swoje nieustające pokłady kreatywności i entuzjazmu z głęboką wiedzą i doświadczeniem z zakresu omawianych przez nich zagadnień.

Ostrołeka C

Michał Hetmański, Filip Piasecki

Ostrołęka C – historia projektu inwestycji, czyli dlaczego projekt powinien przejść do historii

Zrównoważona energetyka i transport

Future Insights: Technologie 4.0

Redakcja: dr hab. Krzysztof Kozłowski, Jan J. Zygmuntowski

#FutureInsights: Technologie 4.0 a przemiany społeczno-gospodarcze

Future Insights

Rozwiązanie dla Syrii

Praca zbiorowa

Biała księga zaangażowania Polski w konflikt w Syrii

Rozwiązanie dla Syrii

Globalizing Knowledge

Michael D. Kennedy

Globalizing Knowledge for the Future, Then and Now

Future Insights

Konkurencyjna Polska w Unii: Nowe Inspiracje

Tomasz Dołęgowski

Konkurencyjna Polska w Unii: Nowe Inspiracje

Wizje Polityki Instratu 1/2015

Competitive Poland in the EU: New Inspirations

Tomasz Dołęgowski

Competitive Poland in the EU: New Inspirations

Instrat Policy Insights 1/2015