listopad 22

Instrat w mediach

Instrat w mediach

Przedstawiciele Fundacji Instrat komentują na bieżąco sprawy polityczno-społeczne, zarówno dotyczące Polski, jak i areny międzynarodowej. Poniżej ostatnie teksty oraz wystąpienia naszego zespołu.

październik 17

Warsztaty społeczno-polityczne Stanford University

Warsztaty społeczno-polityczne Stanford University

17 października studenci oraz kadra profesorska ze Stanford University (Kalifornia) wzięli udział w warsztatach w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Spotkanie miało na celu zbliżenie studentów z obydwu uczelni oraz wymianę światopoglądową w zakresie przemian polityczno-społecznych w Stanach Zjednoczonych i w Polsce.

Warsztaty zorganizowano w ramach Stanford Overseas Studies Program Berlin we współpracy z władzami rektorskimi SGH i Fundacją Instrat.