fbpx

Gospodarka cyfrowa

Cyfrowa suwerenność, regulacje platform, polityka innowacyjności, podatek cyfrowy, ochrona konkurencji i konsumentów, pracownicy platformowi, platformowe kooperatywy, gospodarka współdzielenia, wartość ekonomiczna danych, RODO i prawa użytkowników, wspólnice danych, korzystna społecznie AI, cyfrowe usługi publiczne, open source i open access

Gospodarka cyfrowa

Cyfrowa suwerenność, regulacje platform, polityka innowacyjności, podatek cyfrowy, ochrona konkurencji i konsumentów, pracownicy platformowi, platformowe kooperatywy, gospodarka współdzielenia, wartość ekonomiczna danych, RODO i prawa użytkowników, wspólnice danych, korzystna społecznie AI, cyfrowe usługi publiczne, open source i open access

Zrównoważone finanse

Zielone i zrównoważone obligacje, sprawiedliwa transformacja, rozwój rynku kapitałowego, raportowanie niefinansowe spółek, finansowanie samorządów, odpowiedzialne inwestowanie, strategia zielonych finansów, niskoemisyjne benchmarki, zielony pakiet fiskalny, banki centralne i ryzyko klimatyczne, ESG, zielone pożyczki

Zrównoważone finanse

Zielone i zrównoważone obligacje, sprawiedliwa transformacja, rozwój rynku kapitałowego, raportowanie niefinansowe spółek, finansowanie samorządów, odpowiedzialne inwestowanie, strategia zielonych finansów, niskoemisyjne benchmarki, zielony pakiet fiskalny, banki centralne i ryzyko klimatyczne, ESG, zielone pożyczki

Energia i środowisko

Sprawiedliwa transformacja energetyczna, strategie energetyczne regionalne i krajowe, unijna polityka klimatyczno-energetyczna, mechanizmy wsparcia OZE i konwencjonalnych źródeł energii, rynek mocy, emisje przemysłowe i Konkluzje BAT-BREF, efektywność energetyczna w budynkach i energetyka rozproszona, modelowanie rynku energii przy użyciu narzędzi open source i bazy danych w formacie open access

Energia i środowisko

Sprawiedliwa transformacja energetyczna, strategie energetyczne regionalne i krajowe, unijna polityka klimatyczno-energetyczna, mechanizmy wsparcia OZE i konwencjonalnych źródeł energii, rynek mocy, emisje przemysłowe i Konkluzje BAT-BREF, efektywność energetyczna w budynkach i energetyka rozproszona, modelowanie rynku energii przy użyciu narzędzi open source i bazy danych w formacie open access

Rynek pracy i nierówności

Polityka antykryzysowa, pakiety fiskalne, bezrobocie i niestabilne zatrudnienie, dialog społeczny, prawa pracownicze, praca w sektorze kultury, edukacja i ochrona ludności

Rynek pracy i nierówności

Polityka antykryzysowa, pakiety fiskalne, bezrobocie i niestabilne zatrudnienie, dialog społeczny, prawa pracownicze, praca w sektorze kultury, edukacja i ochrona ludności