About us

Foundation for Strategic Initiatives is a fresh, socially engaged think-tank driven by the vision of a holistic, versatile growth. We focus our actions on building a space for dialogue between the business, politics and diplomacy community and the young opinion leaders active both academically and project-wise. We strive to stay open-minded, innovative and critical in our approach to contemporary problems. Main activities of the foundation are:

  • organising debate panels and conferences,
  • creating innovative solutions in education,
  • publications and research on economic and social development,
  • building awareness in leaders to notice the wide spectrum of problems and the ethical side of responsibility.

Our team

Our team consists of young, yet qualified people deriving from various environments. Thanks to our flat organizational structure and democratic leadership style, every individual is able to extract the very best on multiple projects at the same time. Instrat functions as a kind of a research collective, engaging for projects specialists from our wide network.

Prezydent Fundacji:

dr hab. Tomasz Dołęgowski
tomasz.dolegowski@instrat.pl

dr hab. Tomasz Dołęgowski
tomasz.dolegowski@instrat.pl

dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH

Pracownik Instytutu Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich Kolegium Gospodarki Światowej SGH. Prowadził zajęcia w ramach Programu WEMBA oraz CEMS. Wykłady zagraniczne w Uniwersytecie Polskim w Wilnie, Uniwersytecie Wileńskim, Stockholm School of Economics in Riga, ASERI w Mediolanie, Peter Pazmany Catholic University w Budapeszcie, Helsinki School of Economics (CEMS). Stypendia naukowe w University of Minnesota w USA oraz International Centre of Economic Research w Turynie (Włochy). Wieloletni członek Senackiej Komisji ds. Zagranicznych w SGH. Ekspert w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych i politycznych, ekonomii instytucjonalnej, etyce w działalności gospodarczej i biznesie. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP.

Zarząd:

Jan J. Zygmuntowski
jan.zygmuntowski@instrat.pl

Jan J. Zygmuntowski
jan.zygmuntowski@instrat.pl

Jan J. Zygmuntowski

Ekonomista zawodowo i badawczo związany z obszarami innowacji, automatyzacji pracy i cyfrowej gospodarki. Prezes Zarządu Fundacji Instrat oraz pracownik strategicznej instytucji finansowania rozwoju. Publikował w tematyce gospodarczej, społecznej i polityki zagranicznej w Rzeczpospolitej, Nowym Obywatelu, Magazynie Kontakt, WeTheCrowd oraz na profilach w mediach społecznościowych. Współredaktor monografii naukowej “#FutureInsights: Technologie 4.0 a przemiany społeczno-gospodarcze” (Oficyna Wydawnicza SGH 2017). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i stypendysta G20 Global Solutions podczas niemieckiej prezydencji w G20.

Profil na Facebooku

Profil na LinkedIn

 

Grażyna Meller
grazyna.meller@instrat.pl

Grażyna Meller
grazyna.meller@instrat.pl

Grażyna Meller

Stypendystka programu Transatlantic Future Leaders Forum, w ramach którego odbyła staż w Kongresie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W trakcie studiów promowała rozwój debat w Polsce. Zarządzała organizacją Mistrzostw Europy Debat w Warszawie w 2016 roku i Akademickimi Modelowymi Obradami ONZ w 2015 r. Zainteresowana problemami gospodarczymi w państwach rozwijających się, w tym szczególnie zagadnieniami development economics oraz zrównoważonego rozwoju. Studiowała Metody Ilościowe w Ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Profil na LinkedIn

Profil na Twitterze

 

Michał Hetmański
michal.hetmanski@instrat.pl

Michał Hetmański
michal.hetmanski@instrat.pl

Michał Hetmański

Stypendysta DAAD, współpracownik Fundacji Polonium w rejonie DACH, współzałożyciel Stowarzyszenia Absolwentów Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego SGH. Doświadczenie zdobywał m.in. w izbie gospodarczej (AHK Polska), doradztwie transakcyjnym (Duff & Phelps Germany) oraz analizie systemów podatkowych (Ministerstwo Finansów). Autor i współautor opracowań dot. polsko-niemieckich stosunków gospodarczych, inwestycji bezpośrednich oraz dekarbonizacji. W Instracie zajmuje się sektorami energetyki i transportu, ekonomią opodatkowania oraz nierównościami społecznymi. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Jana Gutenberga w Mainz.

Profil na LinkedIn

Profil na Twitterze

 

Paweł Łangowski
pawel.langowski@instrat.pl

Paweł Łangowski
pawel.langowski@instrat.pl

Paweł Łangowski

Specjalizuje się w praktyce komunikacji w sektorze finansowym, energetycznym oraz sektorze dóbr luksusowych. Zawodowo związany z sektorem Public Affairs i PR od 5 lat. Doświadczenie zdobywał współpracując z instytucjami z ramienia administracji publicznej (m. in. z MSZ, Ambasada USA w Warszawie), jak i sektora prywatnego (Citibank Handlowy, Fundacja Kazimierza Pułaskiego, Point of View Business Communications, On Board PR). Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Stosunki Międzynarodowe) oraz Regent’s University w Londynie (Luxury Brand Management).

Profil na LinkedIn

Profil na Twitterze

 

Mateusz Paradowski
mateusz.paradowski@instrat.pl

Mateusz Paradowski
mateusz.paradowski@instrat.pl

Mateusz Paradowski

Od 5 lat zawodowo związany z obszarem relacji inwestorskich i PR. Specjalizuje się w komunikacji sektora TMT (technologie, media, telekomunikacja) oraz spółkach handlowych i e-commerce. Odpowiadał za komunikację procesów pozyskania finansowania, w tym IPO na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Studiował Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Profil na LinkedIn