Misja

Fundacja Inicjatyw Strategicznych – Instrat – została powołana jako jedyna w swoim rodzaju fuzja instytutu akademickiego oraz zaangażowanej społecznie organizacji pozarządowej. Celem Instratu jest badanie obecnego stanu mechanizmów oraz struktur społeczno-ekonomicznych, rozwijanie nowych, innowacyjnych strategii walki z globalnymi problemami i docelowo  wcielanie ich w życie.

XXI wiek wciąż czeka na swoją wielką ideę, ducha czasów, który pozwoli zarówno narodom jak i jednostkom harmonijnie się rozwijać. Wierzymy, że nasze rozumienie świata musi zostać przedefiniowane oraz że potrzebne jest zupełnie nowe podejście, które w pełni zaspokoi pragnienie wolności i równości,  uzupełnione przez brakującą część świetnie znanego motto – braterstwa.

Odwołując się do przesłania holistycznej wizji świata, dążymy do znalezienia balansu między wzrostem gospodarczym i naturalnymi ekosystemami; nowymi technologiami i tradycyjną mądrością; zhierarchizowanymi procedurami i spontaniczną inicjatywą; samowystarczalnością i globalizacją. Wierzymy, że potrzeby materialne powinny być uzupełnione rozwojem duchowymi, zaś systemy wielkiej skali –  lokalną kooperacją. Jesteśmy odpowiedzialni za nasz wspólny rozwój na tej planecie, funkcjonując w organicznym systemie naczyń połączonych. Holistyczne podejście zmienia zarządzanie zasobami w odpowiedzialne, zrównoważone gospodarowanie.

Jako Instrat chcemy pogłębić rozumienie tej holistycznej wizji i promować konkretne rozwiązania we wszystkich obszarach ludzkiego zainteresowania.

Zespół naukowy fundacji składa się z badaczy zadających śmiałe pytania, kwestionujących aktualne paradygmaty. Naszym celem jest przedstawianie raportów prezentujących odważne i innowacyjne idee – od świeżej koncepcji światowego zrównoważonego schematu energetycznego po wnioski z analizy alternatywnych systemów edukacji. Praca zespołu badawczego jest podstawą tego jak widzimy implementację holistycznej wizji.

Budowanie świadomości i szerzenie wypracowanych idei jest kluczowym elementem pracy fundacji. Kształcenie poprzez konferencje, warsztaty, debaty oraz publikacje jest sposobem na dzielenie się wiedzą ze społeczeństwem, jak również przyczynia się do wzmacniana roli debaty publicznej. Troszczy się o to zespół edukacyjny.

Prawdziwa zmiana nie może zostać osiągnięta bez wsparcia zespołu doradczego. Pozostając w kontakcie z dyplomatami oraz przedstawicielami świata finansów i polityki dbamy o to, by nasza wizja była wysłuchiwana już na etapie kształtowania polityki. Aktywnie pomagamy w tworzeniu ambitnych inicjatyw na poziomie centralnym, wspierając ich twórców wiedzą ekspercką.

Jako Instrat pracujemy dla bardziej kompletnego jutra.

  

Statut

 
Statut-22.02.2016