Misja

Fundacja Inicjatyw Strategicznych – Instrat – została powołana jako think tank przez środowisko młodych badaczy i badaczek zaangażowanych społecznie w ekonomię rozwoju i tworzenie polityk publicznych opartych o innowacyjność i inkluzyjność gospodarek. Wierzymy, że strategie walki z globalnymi wyzwaniami jak nierówności społeczne, zmiany klimatyczne, monopolizacja gospodarek, ale i wykluczenie cyfrowe czy ograniczanie dostępu do wiedzy muszą być oparte o rozwiązania kreowane zarówno odgórnie, jak i oddolnie, czyli we współpracy organizacji pozarządowych ze społeczeństwem obywatelskim.

Dlatego działamy na styku instytucji państwowych, organizacji branżowych i środowiska akademickiego. Organizujemy warsztaty, panele dyskusyjne, konferencje, publikujemy i udzielamy się w mediach. Jesteśmy otwarci na udział Partnerów – każda z naszych dotychczasowych inicjatyw była dziełem wspólnym, łączonym kompetencje wewnętrzne z zewnętrznym know-how.

Instrat tworzą absolwenci i absolwentki ekonomii, finansów, socjologii, nauk inżynieryjnych i prawnych. Dzięki holistycznemu podejściu do stawianych pytań łączymy kompetencje osób, które zazwyczaj ze sobą nie współpracują – myślimy osobno, tworzymy kolektywnie.

Odwołując się do przesłania holistycznej wizji świata, dążymy do znalezienia balansu między wzrostem gospodarczym i naturalnymi ekosystemami; nowymi technologiami i tradycyjną gospodarką; oddolną inicjatywą i zhierarchizowanymi procedurami; globalizacją i samowystarczalnością. Co prawda problemy XXI wieku zostały wygenerowane przez obecny system społeczno-ekonomiczny, ale jesteśmy świadomi, że odpowiedzią nie jest wyłącznie idealistyczny zapał.

Jako Instrat pracujemy dla bardziej kompletnego jutra.

 

Statut

Statut-22.02.2016