Publikacja raportu „Ostrołęka C – historia projektu inwestycji, czyli dlaczego projekt powinien przejść do historii”

Zapraszamy do lektury raportu analityków Fundacji Instrat Michała Hetmańskiego i Filipa Piaseckiego pt. Ostrołęka C – historia projektu, czyli dlaczego projekt powinien przejść do historii. Premiera raportu odbyła się 11 kwietnia 2018 r. w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie razem z premierą raportu Analiza ryzyk i utraconych szans związanych z budową bloku Ostrołęka C (klasy 1000 MW) przygotowanego przez zespół prof. dr hab. inż. Jana Popczyka. Więcej informacji na stronie STOP Elektrowni Ostrołęka C

Raport przygotowano na zlecenie Stowarzyszenia Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot oraz koalicji organizacji pozarządowych. Przeprowadzone badanie stanowi część prowadzonego w Fundacji Instrat programu poświęconego zrównoważonej energetyce oraz transportowi.

Zapraszamy do pobrania prezentacji podsumowującej treść raportu oraz lektury streszczenia w języku polskim i angielskim (ostatnie strony publikacji).

Najważniejsze argumenty na rzecz zaniechania inwestycji:

 1. Realne koszty budowy Ostrołęki C mogą być znacząco niedoszacowane, a historia budowy
  innych bloków o mocy 800+ MW pokazuje, że jest to inwestycja o podwyższonym ryzyku.
  Silna integracja sektora energetycznego w Polsce jest przyczyną nierealistycznej wyceny i
  założeń do biznesplanu.
 2. Rynek mocy dla Ostrołęki C nie jest pewnym źródłem finansowania. Doświadczenia brytyjskie
  wskazują, że głównym beneficjentem mechanizmów mocowych są istniejące jednostki, które
  wypierają nowe, duże inwestycje. To z jednej strony potencjalne źródło przychodów, ale ze
  względu na kary umowne również zagrożenie.
 3. Analizy wykazały, że koszty instalacji oczyszczania spalin są zaniżone o ponad pół miliarda
  złotych. Niedopatrzenia administracyjne inwestora sprawiły, że pozwolenie zintegrowane dla
  inwestycji straciło ważność, przez to cały proces musi odbyć się jeszcze raz na innych
  warunkach. Może to opóźnić oddanie bloku do eksploatacji.

 

 

Kontakt:

Michał Hetmański, michal.hetmanski@instrat.pl