Oferta

Wsparcie świadczone przez Instrat obejmuje szereg usług z zakresu Individual Public Relations, planowania i zarządzania w biznesie, a także doradztwa związanego z ryzykiem politycznym. Nowatorskie spojrzenie na zmieniającą się rzeczywistość pozwala nam zrozumieć zmiany zachodzące w najmłodszych warstwach tkanki społecznej, przewidywać trendy i skutecznie pomagać w tworzeniu ram instytucjonalnych dla dopiero formułujących się przedsięwzięć. Zachęcamy do kontaktu pod adresem sekretariat@instrat.pl i wspólnego ustalenia potrzeb oraz warunków współpracy.

Szkolenia ekonomiczne i kompetencji miękkich

Korzystając z najnowszych trendów i koncepcji badawczych, oferujemy szeroki wachlarz warsztatów z zakresu mikro oraz makroekonomii, teorii gier, strategii biznesowych i start-upów, sprzedaży i negocjacji dyplomatycznych oraz debat w różnych formatach. Nasze szkolenia oparte są o prawdziwe problemy gospodarcze i polityczne, zaś przekazywane narzędzia dopasowane do dynamicznie zmieniających się wymagań rynkowych i bieżących wydarzeń międzynarodowych.

Szkolenia mają silnie interaktywny charakter, angażując uczestników w symulacje, gry, negocjacje czy retoryczne debaty. Dzięki temu zespół Fundacji Instrat buduje umiejętności miękkie przez praktykę, uzupełnioną teoretycznym posłowiem.

Międzynarodowe ryzyko polityczne

Kluczowym obszarem naszej działalności jest rozszerzanie wiedzy i świadomości o wpływie ryzyka politycznego na globalną działalność i strategię inwestycyjną firm. Międzypaństwowa wymiana sankcji ekonomicznych przy jednoczesnym powrocie do międzynarodowego handlu państw przez dziesięciolecia z niego wykluczonych to tylko jeden z elementów zmieniającej się w mgnieniu oka sytuacji geopolitycznej. Wyzwania i szanse związane z cenami surowców czy międzykontynentalnej migracji ludności wymagają właściwej oceny towarzyszącego im ryzyka.

Dokonujemy kompleksowej analizy wydarzeń zachodzących w poszczególnych państwach, spoglądając zarówno na krótkotrwałe wstrząsy, jak i długofalowe skutki. Rozumiejąc jak istotny wpływ na współistnienie społeczeństw ma wzajemne zaufanie, rozszyfrowujemy słowa kluczowych osób publicznych i szacujemy ich wpływ na poszczególne sektory różnych krajów. Bazując na doświadczeniach zespołu doradczego oraz pracy naszych naukowców, oferujemy całościowe spojrzenie na globalną politykę.

Wizerunek i identyfikacja wizualna

Mając na uwadze rosnącą rolę kompetencji miękkich, wspieramy naszych partnerów w budowie kompleksowego przekazu społecznego. Dzięki doradztwu wizerunkowemu jednostek (począwszy od savoir vivre i etykiety czy protokołu dyplomatycznego, a kończąc na ubiorze i pożądanych postawach), tworzymy spójny obraz ludzi z którymi współpracujemy. Pamiętając o klasycznych wzorcach, analizujemy zagrożenia wizerunkowe i przygotowujemy ścieżkę komunikacyjną dopasowaną do oczekiwań wspieranych przez nas instytucji.

Wiek naszego zespołu jest siłą pozwalającą być zawsze o krok przed innymi, ponieważ rodzące się dopiero prawidłowości i najnowsze technologie są dla nas codziennością. Rozumiemy potęgę mediów społecznościowych oraz ich potencjał w procesie promowania działalności praktycznie każdego sektora gospodarki. Skutecznie pokonujemy wyzwania stojące przed organizacjami w zakresie komunikacji elektronicznej i social media marketingu.

Wsparcie organizacyjne

Jakkolwiek uważamy przekaz publiczny za kluczowy element sukcesu w biznesie, nie zapominamy o wewnętrznej organizacji pracy. Pomagamy wdrażać nowoczesne strategie oraz podejmować właściwe decyzje biznesowe, umożliwiamy naszym partnerom czerpać korzyści z pracy w chmurze czy doświadczenia w zarządzaniu projektami. Chcemy wspierać polską gospodarkę i polskich przedsiębiorców w przechodzeniu do knowledge-based economy.

Nowe technologie mogą posłużyć nie tylko do właściwej organizacji pracy i maksymalizacji jej efektywności, ale i do szukania alternatywnych strategii rozwoju firmy lub organizacji. Elastyczne myślenie o modelu planowania oraz realizacji pozwala stawać się konkurencyjnym poprzez wiedzę, a nie oszczędności na ludziach. Obserwując najlepszych na rynku, pomagamy powielać dobre praktyki w projektowanych systemach i wdrażać je.