paź 17

Warsztaty społeczno-polityczne Stanford University

Tags:
Warsztaty społeczno-polityczne Stanford University

17 października studenci oraz kadra profesorska ze Stanford University (Kalifornia) wzięli udział w warsztatach w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Spotkanie miało na celu zbliżenie studentów z obydwu uczelni oraz wymianę światopoglądową w zakresie przemian polityczno-społecznych w Stanach Zjednoczonych i w Polsce.

Warsztaty zorganizowano w ramach Stanford Overseas Studies Program Berlin we współpracy z władzami rektorskimi SGH i Fundacją Instrat.

W trakcie spotkania, uczestnicy pracowali w grupach dyskusyjnych nakierowanych na analizę porównawczą sytuacji w Polsce i w USA. Studenci wymienili się swoimi przemyśleniami dotyczącymi multikulturalizmu, struktury społeczeństwa, manipulacji przekazów historycznych w świetle inżynierii społecznej oraz głównych nurtów polityczno-społecznych w Europie i w USA. Motywem przewodnim były nadchodzące wybory prezydenckie oraz wybory do Izby Reprezentantów Kongresu USA, jak również zmiany polityczne w Polsce.

img_1267
Studenci zidentyfikowali wiele różnic, szczególnie w nauczaniu historii oraz podejściu do identyfikacji narodowej, oraz szereg podobieństw w obecnych przemianach w UE i w USA. Do najważniejszych zaliczyli rosnące tendencje populistyczne, które wynikają z powiększających się nierówności społecznych oraz z braku zrozumienia procesów globalnych.

W dyskusji wzięli udział dr hab. Krzysztof Kozłowski, dr Marta Pachocka, dr hab. Tomasz Dołęgowski, dr Ulrich Brückner, dr Karen Kramer oraz Grażyna Meller, członkini zarządu Fundacji Instrat.

No comments yet.

Leave a Comment

reset all fields