Wspólny rynek jako wspólne zobowiązanie

Propozycje dla nowej Komisji Europejskiej na lata 2019-2024.
Publikacja Polskiego Instytutu Ekonomicznego o jedenastu dziedzinach polityki publicznej z rozdziałem Katarzyny Szwarc z Instratu o rynku kapitałowym.