Autor: Katarzyna Szwarc

Klimatyczne wyzwania na rynku finansowym w Polsce

Trend w kierunku zrównoważonych finansów, czyli uspójnienia przepływów finansowych z celami Porozumienia Paryskiego, postępuje na całym świecie, a szczególnie w Unii Europejskiej. W raporcie wskazujemy na wyzwania związane z wpływem ryzyka klimatycznego na polski

Cena bezczynności

Zadania i uprawnienia Narodowego Banku Polskiego w świetle katastrofy klimatycznej

Wspólny rynek jako wspólne zobowiązanie

Propozycje dla nowej Komisji Europejskiej na lata 2019-2024.
Publikacja Polskiego Instytutu Ekonomicznego o jedenastu dziedzinach polityki publicznej z rozdziałem Katarzyny Szwarc z Instratu o rynku kapitałowym.

Skip to content