fbpx

Gospodarka cyfrowa

 • cyfrowa suwerenność
 • regulacje platform
 • polityka innowacyjności
 • podatek cyfrowy
 • ochrona konkurencji i konsumentów
 • pracownicy platformowi
 • platformowe kooperatywy
 • gospodarka współdzielenia
 • wartość ekonomiczna danych
 • RODO i prawa użytkowników
 • wspólnice danych
 • korzystna społecznie AI
 • cyfrowe usługi publiczne
 • open source i open access

Skontaktuj się z kierownikiem programu:

Gospodarka cyfrowa

 • Cyfrowa suwerenność, regulacje platform, polityka innowacyjności, podatek cyfrowy, ochrona konkurencji i konsumentów, pracownicy platformowi, platformowe kooperatywy, gospodarka współdzielenia, wartość ekonomiczna danych,
 • pracownicy platformowi, platformowe kooperatywy, gospodarka współdzielenia, wartość ekonomiczna danych, RODO i prawa użytkowników, wspólnice danych, korzystna społecznie AI, cyfrowe usługi publiczne, open source i open access
 • RODO i prawa użytkowników, wspólnice danych, korzystna społecznie AI, cyfrowe usługi publiczne, open source i open access, pracownicy platformowi, platformowe kooperatywy, gospodarka współdzielenia, wartość ekonomiczna danych,

Skontaktuj się z kierownikiem programu:

Energia i środowisko

 • sprawiedliwa transformacja energetyczna
 • strategie energetyczne regionalne i krajowe
 • unijna polityka klimatyczno-energetyczna
 • mechanizmy wsparcia OZE i konwencjonalnych źródeł energii
 • rynek mocy
 • emisje przemysłowe i Konkluzje BAT-BREF
 • efektywność energetyczna w budynkach i energetyka rozproszona
 • modelowanie rynku energii przy użyciu narzędzi open source i bazy danych w formacie open access

Skontaktuj się z kierownikiem programu:

Energia i środowisko

 • Sprawiedliwa transformacja energetyczna, strategie energetyczne regionalne i krajowe, unijna polityka klimatyczno-energetyczna, mechanizmy wsparcia OZE i konwencjonalnych źródeł energii, rynek mocy, emisje przemysłowe i Konkluzje
 • rynek mocy, emisje przemysłowe i Konkluzje BAT-BREF, efektywność energetyczna w budynkach i energetyka rozproszona, modelowanie rynku energii przy użyciu narzędzi open source i bazy danych w formacie open access

Skontaktuj się z kierownikiem programu:

Zrównoważone finanse

 • zielone i zrównoważone obligacje
 • sprawiedliwa transformacja
 • rozwój rynku kapitałowego
 • raportowanie niefinansowe spółek
 • finansowanie samorządów
 • odpowiedzialne inwestowanie
 • strategia zielonych finansów
 • niskoemisyjne benchmarki
 • zielony pakiet fiskalny
 • banki centralne i ryzyko klimatyczne
 • ESG
 • zielone pożyczki

Skontaktuj się z kierownikiem programu:

Zrównoważone finanse

 • Zielone i zrównoważone obligacje, sprawiedliwa transformacja, rozwój rynku kapitałowego, raportowanie niefinansowe spółek, finansowanie samorządów, odpowiedzialne

Skontaktuj się z kierownikiem programu:

Rynek pracy i nierówności

 • opodatkowanie pracy
 • formy zatrudnienia i arbitraż podatkowy
 • polityka społeczna
 • dialog społeczny i prawa pracownicze
 • aktywna polityka rynku pracy
 • nierówności dochodowe i majątkowe
 • edukacja i ochrona ludności

Skontaktuj się z kierownictwem Instratu:

Rynek pracy i nierówności

 • Opodatkowanie pracy, formy zatrudnienia i arbitraż podatkowy, polityka społeczna, dialog społeczny i prawa pracownicze, aktywna polityka rynku pracy, nierówności dochodowe i majątkowe, edukacja i ochrona ludności
 • niefinansowe spółek, finansowanie samorządów, odpowiedzialne inwestowanie, strategia zielonych finansów, niskoemisyjne benchmarki, zielony pakiet fiskalny, banki centralne i ryzyko klimatyczne, ESG, zielone pożyczki
 • Opodatkowanie pracy, formy zatrudnienia i arbitraż podatkowy, polityka społeczna, dialog społeczny i prawa pracownicze, aktywna polityka rynku pracy, nierówności dochodowe i majątkowe, edukacja i ochrona ludności
 • niefinansowe spółek, finansowanie samorządów, odpowiedzialne inwestowanie, strategia zielonych finansów, niskoemisyjne benchmarki, zielony pakiet fiskalny, banki centralne i ryzyko klimatyczne, ESG, zielone pożyczki

Skontaktuj się z kierownictwem Instratu: