fbpx

Energia & klimat

  • unijna polityka klimatyczno-energetyczna
  • modelowanie rynku energii - model PyPSA-PL
  • strategia energetyczna państwa - strategie rządowe i samorządowe
  • otwarte dane energetyczne - portal energy.instrat.pl
  • mechanizmy wsparcia OZE i konwencjonalnych źródeł energii
  • sieci energetyczne i magazynowanie energii

Skontaktuj się z kierownikiem programu badawczego:

Energia & klimat

  • unijna polityka klimatyczno-energetyczna
  • modelowanie rynku energii - model PyPSA-PL
  • strategia energetyczna państwa - strategie rządowe i samorządowe
  • otwarte dane energetyczne - portal energy.instrat.pl
  • mechanizmy wsparcia OZE i konwencjonalnych źródeł energii
  • sieci energetyczne i magazynowanie energii

Skontaktuj się z kierownikiem programu badawczego:

Sprawiedliwa transformacja

  • transformacja górnictwa węgla kamiennego i brunatnego
  • programowanie i źródła finansowania sprawiedliwej transformacji
  • monitorowanie mechanizmów wsparcia sprawiedliwej transformacji
  • transpozycja celów polityki klimatycznej na politykę regionalną i politykę rynku pracy
  • analiza i prognozowanie procesów w energetyce, branży wydobywczej i w przemyśle
  • współpraca międzynarodowa w zakresie wymiany doświadczeń
  • ubóstwo energetyczne

Skontaktuj się z kierownikiem programu badawczego:

Sprawiedliwa transformacja

  • transformacja górnictwa węgla kamiennego i brunatnego
  • programowanie i źródła finansowania sprawiedliwej transformacji
  • monitorowanie mechanizmów wsparcia sprawiedliwej transformacji
  • transpozycja celów polityki klimatycznej na politykę regionalną i politykę rynku pracy
  • analiza i prognozowanie procesów w energetyce, branży wydobywczej i w przemyśle
  • współpraca międzynarodowa w zakresie wymiany doświadczeń
  • ubóstwo energetyczne

Skontaktuj się z kierownikiem programu badawczego:

Gospodarka cyfrowa

  • wpływ cyfrowych modeli biznesowych na gospodarkę i społeczeństwo
  • cyfrowa suwerenność
  • regulacje platform (m.in. Digital Services Act, Digital Markets Act)
  • praca platformowa
  • podatek cyfrowy
  • wartość ekonomiczna danych użytkowników
  • cyfrowe usługi publiczne
  • oprogramowanie open source i narzędzia w dostępie open access

Skontaktuj się z kierownikiem programu badawczego:

Gospodarka cyfrowa

  • wpływ cyfrowych modeli biznesowych na gospodarkę i społeczeństwo
  • cyfrowa suwerenność
  • regulacje platform (m.in. Digital Services Act, Digital Markets Act)
  • praca platformowa
  • podatek cyfrowy
  • wartość ekonomiczna danych użytkowników
  • cyfrowe usługi publiczne
  • oprogramowanie open source i narzędzia w dostępie open access

Skontaktuj się z kierownikiem programu badawczego:

Zrównoważone finansowanie

  • ESG
  • analiza celów i strategii klimatycznych przedsiębiorstw
  • raportowanie niefinansowe spółek
  • finansowanie transformacji ku zeroemisyjnej gospodarce
  • zielone i zrównoważone obligacje
  • rozwój rynku kapitałowego
  • zielone finanse publiczne
  • banki centralne i ryzyko klimatyczne

Skontaktuj się z kierownikiem programu:

Zrównoważone finansowanie

  • ESG
  • analiza celów i strategii klimatycznych przedsiębiorstw
  • raportowanie niefinansowe spółek
  • finansowanie transformacji ku zeroemisyjnej gospodarce
  • zielone i zrównoważone obligacje
  • rozwój rynku kapitałowego
  • zielone finanse publiczne
  • banki centralne i ryzyko klimatyczne

Skontaktuj się z kierownikiem programu: