Kierowniczka Gospodarki Cyfrowej badaczką Open Data Institute

Udostępnij artykuł!

Blanka Wawrzyniak, kierowniczka programu Gospodarka Cyfrowa, została współpracującą z Open Data Institute badaczką naukową, stypendystką czwartej edycji programu ODI Fellowship.

W trakcie trwania stypendium Blanka wzmocni kompetencje we wspieraniu badań związanych z ekonomiczną, finansową i społeczną wartością danych.

ODI jest brytyjską organizacją pozarządową, której misją jest współpraca z firmami i rządami w celu zbudowania otwartego, godnego zaufania ekosystemu danych.

Celem ODI jest umożliwienie rozwoju infrastruktury danych w sposób przynoszący korzyści ludziom, firmom, rządom i społeczeństwu obywatelskiemu. Think-tank koncentruje się na zwiększaniu przepływu danych w ekosystemie danych, podnoszeniu umiejętności i możliwości oraz zachęcaniu do innowacji. Działa w trzech głównych obszarach:

  1. Poprawa praktyk organizacji w zakresie danych, tak aby mogły one budować i zarządzać odpowiednią infrastrukturą danych i ich wykorzystaniem.
  2. Radzenie sobie z wyzwaniami w udoskonaleniu ekosystemu.
  3. Gromadzenie i tworzenie badań, dowodów i wiedzy na temat danych oraz korzyści płynących z otwartego, godnego zaufania dostępu do danych, w celu informowania firm i decydentów podczas tworzenia infrastruktury danych, zasobów, praktyk i polityk.
Skip to content