Normy jakości węgla – zagrożenie dla krajowych producentów czy importerów?

Prezes Zarządu Fundacji Instrat Michał Hetmański w dniu 11 czerwca 2024 r. wziął udział w posiedzeniu sejmowej Podkomisji ds. Sprawiedliwej Transformacji dot. proponowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska nowych norm w zakresie wymagań jakościowych dla paliw stałych.  Nowe regulacje mają podnieść wymogi dot. węgla kamiennego wprowadzanego na rynek i przeznaczonego dla sektora komunalno-bytowego, który jest jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Nasz kraj jest jednym […]

Uwagi do projektu ustawy o Radzie Fiskalnej

Od 2026 roku w Polsce będzie działała Rada Fiskalna – ciało złożone z siedmiu doświadczonych osób eksperckich, którego zadaniem będzie nadzór nad finansami publicznymi. To ważna inicjatywa mająca na celu poprawę jakości zarządzania środkami publicznymi, a Polska jest ostatnim państwem Unii Europejskiej, które jeszcze takiej rady nie wprowadziło. Ministerstwo Finansów w ubiegłym tygodniu opublikowało projekt ustawy o Radzie Fiskalnej, do którego przygotowaliśmy swoje uwagi. Nasza ogólna ocena projektu […]

Instrat partnerem merytorycznym nowego barometru zielonej transformacji biznesu

Qemetica, do czerwca CIECH, Pracodawcy RP oraz Fundacja Instrat inaugurują działanie Indeksu Dekarbonizacji Polskiej Gospodarki. Indeks, na bazie ankiet skierowanych do przedsiębiorstw w Polsce, ma na celu przedstawienie trendów w zielonej transformacji gospodarki, ale także wsparcie budowy szerokiej świadomości społecznej na temat zrównoważonego rozwoju. Inicjatywa ta ma również określić główne wyzwania związane z dekarbonizacją dla biznesu w Polsce. Celem indeksu jest stworzenie narzędzia, które zainspiruje publiczną dyskusję na temat tempa i perspektyw […]

Cyfryzacja rynku pracy – Instrat przeszkolił ponad 100 przedstawicielek i przedstawicieli partnerów społecznych 

Fundacja Instrat zakończyła cykl międzynarodowych szkoleń organizowanych we współpracy z NSZZ „Solidarność”. Celem projektu European Framework Agreement on Digitisation jest wzrost wiedzy pracowników i pracodawców w zakresie transformacji cyfrowej, oswajanie ich z innowacjami technologicznymi oraz promowanie dobrych praktyk z obszaru digitalizacji pracy.   Ponad 100 liderek i liderów środowisk pracowniczych gotowych na cyfrowe zmiany  Projekt składał się z pięciu szkoleń przeprowadzonych kolejno w Wieliczce, Bukareszcie, Gdańsku, Florencji i Skopje. […]

Droga do zatrudnienia po węglu w Wielkopolsce Wschodniej

Dziś w Koninie odbędzie się konferencja inaugurująca projekt „Droga do zatrudnienia po węglu”, którego koncepcja i opracowanie powstały przy wsparciu ekspertów Fundacji Instrat. Celem projektu opracowanego przez związki zawodowe przy wsparciu ekspertów Instratu jest aktywizacja zawodowa i stworzenie nowych miejsc pracy dla byłych pracowników Grupy Kapitałowej ZE PAK, którzy utracili pracę od 1 stycznia 2018 r., a także dla osób zagrożonych utratą zatrudnienia w wyniku transformacji energetycznej. Projekt […]

Offshore Wind Talks – BLUECEE. Seria webinarów współorganizowana przez Instrat.

Już 20 maja br. rozpoczynamy Offshore Wind Talks – BlueCEE – serię trzech webinarów obejmujących różnorodne wątki z obszaru morskiej energetyki wiatrowej. Seria jest współorganizowana przez Instrat i Wydział Inżynierii Mechanicznej i Architektury Marynarki Wojennej Uniwersytetu w Zagrzebiu w ramach projektu BLUECEE – Wzmocnienie potencjału politycznego i zarządczego w zakresie niebieskiej energii w Europie Środkowo-Wschodniej. Webinary oraz dyskusje będą prowadzone w języku angielskim i zgromadzą uczestników z różnych krajów […]

Regulacja metanowa przyjęta, ale w osłabionym kształcie

W środę 10 kwietnia Parlament Europejski zagłosował nad przyjęciem regulacji metanowej, która jest efektem zainicjowania i podpisania Global Methane Pledge. Akt regulujący emisje metanu będzie wchodzić w życie w ciągu 7 następnych lat. Przyjęta wersja jest znacznie osłabioną propozycją regulacji złożoną przez Komisję Europejską.  Global Methane Pledge to zobowiązanie, by zmniejszyć emisje metanu o przynajmniej 30 % pomiędzy 2020 a 2030 rokiem. Unijne rozporządzenie metanowe miało […]

PyPSA-PL-mini – nagranie webinaru i premiera 

Nowe narzędzie do modelowania energetycznego PyPSA-PL-mini jest już dostępne na platformie GitHub. W przeciwieństwie do dużych i szczegółowych modeli, PyPSA-PL-mini idealnie nadaje się dla mniej zaawansowanych użytkowników, jako klucz do zrozumienia systemu energetycznego. Premiera modelu została połączona z webinarem on-line, który poprowadził ekspert ds. modelowania energetycznego w Instracie – Patryk Kubiczek.  Podczas panelu, Patryk wyjaśnił jak w praktyce działa model i jakie odpowiedzi może zaoferować użytkownikom. Webinar […]

Debata “Efektywność częścią miksu energetycznego – jak ją mierzyć, uświadamiać i przekonać decydentów?”

Bernard Swoczyna, główny ekspert programu Energia i Klimat, wziął udział w debacie “Efektywność częścią miksu energetycznego – jak ją mierzyć, uświadamiać i przekonać decydentów?” zorganizowanej przez redakcję magazynu Globenergia.  Przewodnim motywem dyskusji była próba znalezienia odpowiedzi na tytułowe pytanie, które powstało na kanwie raportu “Uwidocznienie efektywności energetycznej w miksie energetycznym” przygotowanej przez Knauf Insulation.  Ekspert Instratu przybliżył słuchaczom kwestię uwzględniania (w modelowaniu energetycznym) efektywności energetycznej, […]

Stanowisko Instratu w sprawie wdrożenia Aktu o Usługach Cyfrowych (Digital Services Act)

Fundacja Instrat zabrała głos w konsultacjach publicznych organizowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw (dalej: uśude) wdrażającej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Akt o Usługach Cyfrowych, AUC). Po zapoznaniu się z propozycją nowej regulacji i zidentyfikowaniu ryzyk związanych z niewłaściwym dostosowaniem […]

Newsletter

Dane i analizy, które kształtują rzeczywistość.

Raz w miesiącu w twojej skrzynce mailowej.

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Instrat. Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Skip to content