Kategoria: Energia i klimat

SAVE THE DATE

Zarezerwujcie termin 12 grudnia 2023 r. w swoich kalendarzach! Instrat zaprasza na wyjątkowe wydarzenie w Centralnym Domu Technologii w Warszawie, gdzie porozmawiamy m.in. o ścieżkach dekarbonizacji polskiej energetyki i gospodarki do 2040 r.

Apel o konstruktywny dialog wokół aktualizacji KPEiK

Instrat dołączył do grona organizacji pozarządowych i think tanków, które zaapelowały do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o o uruchomienie transparentnego, otwartego i ustrukturyzowanego dialogu w ramach dalszych prac nad aktualizacją tego kluczowego dokumentu.

Mała aktualizacja Polityki Energetycznej Polski – post mortem

Od dwóch lat czekamy na przystosowanie strategicznego dokumentu, jakim jest Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. (PEP2040) do bieżących realiów politycznych i ekonomicznych. W tym miesiącu dowiedzieliśmy się, że proces ten przesunięty zostanie

Skip to content