Ciepła zmiana. Jak zreformować polski sektor ciepłowniczy?

Udostępnij artykuł!

Wspólna konferencja NFOŚiGW, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z udziałem Instrat, Forum Energii i Energii Miast. Gospodarz: POLITYKA Insight

Instrat razem z Forum Energii oraz Stowarzyszeniem Energia Miast było 24 października 2019 r. współorganizatorem wydarzenia: „Ciepła zmiana. Jak zreformować polski sektor ciepłowniczy?” zorganizowanego przy współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii.

 

Celem eventu było zgromadzenie decydentów i liderów opinii publicznej zajmujących się ochroną środowiska, energetyką oraz urzędników zajmujących się programowaniem przyszłej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej, po to aby porozmawiać na temat problemów sektora ciepłowniczego w Polsce. Szczególnie zależało nam aby zwrócić uwagę na uwzględnienie problemów ciepłownictwa powiatowego, którego kondycja i możliwości rozwoju mają kluczowe znaczenie dla efektywności działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Na spotkaniu poruszano zagadnienia pozycji sektora ciepłowniczego w Polsce oraz w Europie – diagnozy, problemów i wyzwań, transformacji energetycznej w samorządach, programu ciepłownictwo powiatowe, rozmawiano o dobrych praktykach oraz wadach rozwiązań.

 

We wspólnej prezentacji razem z Energią Miast poruszyliśmy kluczowy nasz zdaniem sposób transparentnego kształtowania cen taryf w ciepłownictwie oraz nadzoru właścicielskiego nad spółkami ciepłowniczymi – zarówno ze strony inwestorów prywatnych jak i samorządów. Wskazaliśmy też źródła finansowania transformacji energetycznej holdingów komunalnych i spółek ciepłowniczych. Nasze rekomendacje dostępne są we wspólnej prezentacji dostępnej na stronie MPiT oraz tutaj.

 

Prezentacja jest kontynuacją promocji raport Zielony Renesans: Samorządowy podręcznik transformacji energetycznej opublikowanej na zlecenie Stowarzyszenia Energia Miast. Raport jest dostępny w bezpłatnej wysyłce na terenie całej Polski.

 

Newsletter

Dane i analizy, które kształtują rzeczywistość.

Raz w miesiącu w twojej skrzynce mailowej.

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Instrat. Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Skip to content