Cyfrowy monopol

Raport “Cyfrowy monopol” opisuje nadużycia największych korporacji technologicznych, przedstawia główne zagrożenia związane z brakiem konkurencji na rynkach cyfrowych oraz wskazuje obszary wymagające interwencji regulacyjnych.

Policy paper zawiera również analizę przypadków opisujących, w jaki sposób platformy wykorzystują technologię (np. dyskryminujące algorytmy, profilowanie, zautomatyzowane moderowanie treści) dla własnych korzyści komercyjnych, nie zważając na bezpieczeństwo użytkowników.

Skip to content