Cyfryzacja rynku pracy – nowy unijny projekt Instratu

Udostępnij artykuł!

We współpracy z NSZZ Solidarność przygotowujemy liderów związków zawodowych na wyzwania wynikające z cyfryzacji rynku pracy.

Wspólnie z partnerami wdrażamy w życie postanowienia podpisanej przez Europejskich Partnerów Społecznych umowy ramowej ws. digitalizacji pracy oraz prawa do bycia offline (Right to Disconnect). Jest to szczególnie ważne w kontekście zmian, które zostały wprowadzone w miejscach pracy od początku pandemii COVID-19. Wykonywanie pracy, a także kontakt z klientami i dostawcami oparto przede wszystkim na narzędziach cyfrowych.

Tworzy to przestrzeń dla nowych rodzajów zagrożeń i nadużyć w środowisku pracy. Są to m.in. nadużywanie nadzoru cyfrowego, oczekiwanie od pracownika ciągłej gotowości do pracy, czy podkręcanie jego produktywności do norm wyznaczonych przez algorytm. Problemem jest także przekraczanie granic przez pracodawców, w kontekście granicy pomiędzy czasem pracy, a życiem prywatnym, oraz przedłużania czasu pracy poza wcześniej ustalone.  

W ramach projektu Instrat oraz NSZZ Solidarność, opracowywane są materiały szkoleniowe mówiące o przyszłości pracy oraz przygotowywana jest seria warsztatów międzynarodowych mających na celu ​​poszerzać wiedzę partnerów społecznych w zakresie: transformacji rynku pracy; prawa do wyłączenia się; korzystania z narzędzi cyfrowych;  kształtowania stosunków pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w dobie digitalizacji.

W skład konsorcjum projektowego wchodzi 10 organizacji z 5 krajów. Liderem projektu jest Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, współwnioskodawcami są: CISL (Włochy), BLOCUL (Rumunia), Konfederacja Lewiatan (Polska), Fundacja Instrat (Polska), a partnerami „wspierającymi”: Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC), związki zawodowe: LPS „Solidarumas” (Litwa), KSS (Macedonia Północna) oraz organizacje pracodawców – LDK (Litwa) oraz OEM (Macedonia Północna).

Linki:

Opis projektu na stronie NSZZ Solidarność Komisja Krajowa

Porozumienie Ramowe Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji

Newsletter

Dane i analizy, które kształtują rzeczywistość.

Raz w miesiącu w twojej skrzynce mailowej.

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Instrat. Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Skip to content