Cyfryzacja rynku pracy

Musidłowska M., Wawrzyniak B. (2023). Cyfryzacja rynku pracy. Moduł szkoleniowy opracowany w ramach projektu Inicjowanie działao wdrażających Porozumienie Ramowe Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Niniejszy podręcznik powstał we współpracy z NSZZ „Solidarność” w ramach projektu „Inicjowanie działań wdrażających Porozumienie Ramowe Europejskich Partnerów Społecznych w sprawie cyfryzacji”. Był wykorzystywany zarówno podczas szkoleń projektowych jak i po ich zakończeniu. Moduł szkoleniowy ma na celu przygotowanie partnerów społecznych na dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy w związku z transformacją cyfrową. Są to zmiany dotyczące m.in. automatyzacji produkcji, nowych modeli biznesowych, pracy zdalnej i innowacyjnych metod zarządzania w firmach. Publikacja zawiera także omówienie praw pracowniczych w dobie cyfrowej. Jej celem jest wyposażenie pracowników w narzędzia pozwalające na odłączenie się i zachowanie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym.

Newsletter

Dane i analizy, które kształtują rzeczywistość.

Raz w miesiącu w twojej skrzynce mailowej.

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Instrat. Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Skip to content