Debata online: Zrównoważony Ład Korporacyjny

Udostępnij artykuł!

Transformacja biznesu pomiędzy rynkiem a regulacją – 7.07.2022 r., godz. 10:00, Zoom

REJESTRACJA – 7.07.2022, godz. 10:00

berPodział uprawnień i obowiązków w strukturach zwany zbiorczo “ładem korporacyjnym” w znaczącym stopniu ukierunkowuje decyzje przedsiębiorstw dotyczące integracji czynników środowiskowych i społecznych (ESG) w ich działalności. W ramach debaty online „Zrównoważony Ład Korporacyjny” chcielibyśmy zebrać opinie naukowców oraz przedstawicieli biznesu dotyczące tego czy zasady ładu nadzorczego panujące w polskich spółkach sprzyjają integracji czynników ESG, czy raczej ją utrudniają? Sprawdzimy też w jaki sposób uwarunkowania prawne i rynkowe oddziałujące na struktury ładu nadzorczego kształtują decyzje polskich korporacji dotyczące dekarbonizacji czy uwzględniania czynników ESG w ich działalności.

📣 Czy zasady ładu nadzorczego panujące w polskich spółkach sprzyjają integracji czynników #ESG czy raczej ją utrudniają? Zapraszamy na debatę 👇

📍 Rejestracja: https://t.co/1sZ5w2EaCY

📅 Kiedy? 7 lipca 2022 r., godz. 11:00

📊 https://t.co/nDfXEtITRR#sustainablefinance pic.twitter.com/F1JxGdTPF9— Fundacja Instrat (@fundacjainstrat) June 29, 2022

Tematy:

• ESG a pojęcie interesu spółki – stare wino w nowych butelkach?• Rola rad nadzorczych i niezależnych członków rad nadzorczych w integracji czynników ESG.
• Uczestnicy rynków finansowych jako akcjonariusze – motor czy hamulcowi zielonych zmian?
• Prawne i pozaprawne bariery dla integracji czynników ESG w działalności spółek.• Dotychczasowy dorobek regulacyjny UE z zakresu zrównoważonych finansów – wpływ na funkcjonowanie spółek emitentów.

Paneliści/stki:

dr Anne-Marie Weber – Adiunkt, Katedra Prawa Handlowego Uniwersytetu Warszawskiego

Adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obroniła pracę doktorską wyróżnioną przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w konkursie na najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego w 2017 r. Absolwentka studiów Master of Laws (LL.M.) na Berkeley Law School. Stypendystka m.in. Instytutu Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego im. Max’a Planck’a w Hamburgu, Visiting Scholar na Berkeley School of Law oraz Fellow European Banking Institute i European Law Institute. Specjalizuje się w  prawie rynku kapitałowego, prawie spółek i prawie zobowiązań. Obecne zainteresowania naukowe poświęca zagadnieniu, w jaki sposób regulacje prawne mogą wspierać realizację celów polityki klimatycznej.

dr Dawid Van Kędzierski – radca prawny, kancelaria Gide Loyrette Nouel

Radca prawny, członek zespołów rynków kapitałowych, prawa spółek oraz private equity / venture capital warszawskiego biura Gide. Specjalizuje się w transakcjach na publicznych i prywatnych rynkach fuzji i przejęć oraz w prawie giełdowym. Uczestniczył w projektach na rzecz inwestorów strategicznych oraz funduszy private equity i venture capital w związku z realizacją inwestycji oraz sprzedaży spółek portfelowych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Angielskiego (British Law Centre) na Uniwersytecie Warszawskim, zorganizowanego we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge. W 2019 r. obronił pracę doktorską dotyczącą wykupów i rekapitalizacji lewarowanych i uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Łódzkim. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa oraz autorem publikacji z zakresu prawa handlowego w mediach ogólnopolskich i wydawnictwach specjalistycznych.

dr Mirosław Kachniewski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Przed dołączeniem do SEG pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, gdzie koordynował współpracę międzynarodową, prace analityczne oraz politykę informacyjną i edukacyjną. Wcześniej był Doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych odpowiedzialnym za negocjacje członkostwa Polski w OECD w obszarze bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Były pracownik Katedry Finansów Międzynarodowych SGH, absolwent Wydziały Handlu Zagranicznego tej uczelni. Jest autorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej, dotyczących głównie takich obszarów, jak: funkcjonowanie rynków kapitałowych, liberalizacja przepływów kapitałowych, liberalizacja form świadczenia usług finansowych, integracja rynku finansowego UE. Zasiada we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers). Pełnił wiele istotnych funkcji w międzynarodowej organizacji zrzeszającej organy nadzoru nad rynkiem kapitałowym – IOSCO.

dr Agata Rudnicka – ekspertka zewnętrzna Forum Odpowiedzialnego Biznesu i konsultantka merytoryczna prowadzonego przez FOB programu Chapter Zero Poland.

Współtwórczyni pierwszego badania Chapter Zero Poland – “Rady nadzorcze wobec zmian klimatu”. Problematyką społecznej odpowiedzialności i rozwoju zrównoważonego zajmuje się od ponad 14 lat. Doktor nauk ekonomicznych. Absolwentka ochrony środowiska. Wykładowca na Wydziale Zarządzania UŁ. Autorka wielu publikacji naukowych i eksperckich poświęconych problematyce społecznej odpowiedzialności. Współautorka jednych z pierwszych w Polsce badań poświęconych współpracy organizacji pozarządowych z biznesem. Działaczka i członkini różnych organizacji zajmujących się upowszechnianiem idei społecznej odpowiedzialności. Głównymi obszarami jej zainteresowań jest strategiczne podejście do społecznej odpowiedzialności, problematyka rozwoju zrównoważonego i odpowiedzialności w łańcuchach dostaw oraz kwestie związane z edukacją na rzecz CSR i rozwoju zrównoważonego. Jedna z 50 kobiet polskiego CSRu na liście FOB.

Moderator: Stanisław Stefaniak, Starszy analityk ds. regulacyjnych w Programie Zrównoważone Finansowanie, Fundacja Instrat

Zapraszamy do rejestracji.

Newsletter

Dane i analizy, które kształtują rzeczywistość.

Raz w miesiącu w twojej skrzynce mailowej.

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Instrat. Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Skip to content