Najwięksi emitenci polskiego przemysłu [ranking, mapy i baza danych]

Udostępnij artykuł!

Z niedawno opublikowanego raportu Instratu wynika, że największe zakłady z zaledwie czterech branż polskiego przetwórstwa przemysłowego odpowiadają za 15% całkowitych emisji dwutlenku węgla w Polsce. W 2019 r. 56 zakładów produkujących głównie cement, metale, nawozy sztuczne oraz koks i produkty rafinacji ropy naftowej wygenerowało 46 mln t CO2. Dane w podziale na branże, województwa i poszczególne zakłady pokazujemy w rankingu oraz na mapie emitentów.

Infografiki do pobrania [LINK]

Baza danych o emisjach CO2 przemysłów energochłonnych w latach 2010-2020 [LINK]

55 zakładów jest kluczowych dla łańcuchów dostaw w swoich sektorach oferujących łącznie ok. 300 tys. miejsc pracy. Emisje z przemysłów energochłonnych  są  skoncentrowane w czterech województwach, co widać na naszych infografikach. Dzisiejsze zagrożenia dla przemysłu energochłonnego w Polsce płynące między innymi z wysokich cen surowców i paliw przy jednoczesnym braku rządowej strategii przemysłowej rodzą ryzyko dla stabilności poszczególnych zakładów. Jesteśmy teraz w momencie, kiedy regiony przemysłu ciężkiego mogą jeszcze uniknąć “dzikiej transformacji” która miała miejsce w poprzednich dekadach w niektórych regionach węglowych – ocenia Aleksander Szpor, kierownik programu Sprawiedliwa Transformacja w Instracie.

Ranking największych emitentów przemysłowych

Mapa największych emitentów przemysłowych

Rozkład zakładów w województwach

Baza danych o emisjach CO2 przemysłów energochłonnych w latach 2010-2020

Nasza baza stanowi przegląd najważniejszych emitentów CO2 z czterech branż energochłonnych w Polsce i zawiera dane dotyczące wartości emisji w latach 2010-2020. Powstała na podstawie Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E-PRTR), który obejmuje zakłady emitujące ponad 100 tys. t CO2 i spełniające określone kryteria dotyczące produkcji (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0166&from=EN).

Baza danych o emisjach CO2 przemysłów energochłonnych w latach 2010-2020 [LINK]

Kontakt

Patryk Berus, manager ds. komunikacji, patryk.berus@instrat.pl

Newsletter

Dane i analizy, które kształtują rzeczywistość.

Raz w miesiącu w twojej skrzynce mailowej.

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Instrat. Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Skip to content