Instrat partnerem merytorycznym nowego barometru zielonej transformacji biznesu

Udostępnij artykuł!

Qemetica, do czerwca CIECH, Pracodawcy RP oraz Fundacja Instrat inaugurują działanie Indeksu Dekarbonizacji Polskiej Gospodarki. Indeks, na bazie ankiet skierowanych do przedsiębiorstw w Polsce, ma na celu przedstawienie trendów w zielonej transformacji gospodarki, ale także wsparcie budowy szerokiej świadomości społecznej na temat zrównoważonego rozwoju. Inicjatywa ta ma również określić główne wyzwania związane z dekarbonizacją dla biznesu w Polsce.

Celem indeksu jest stworzenie narzędzia, które zainspiruje publiczną dyskusję na temat tempa i perspektyw dekarbonizacji oraz transformacji energetycznej w Polsce. Jego odczyty będą prezentowane raz na pół roku w efekcie analizy badania ankietowego przesyłanego do krajowych przedsiębiorstw, przed którymi naturalnie staje wiele wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem. 

 – Utrzymując wysokie tętno inicjatyw związanych ze zrównoważonym rozwojem w Qemetice, inicjujemy powstanie Indeksu Dekarbonizacji Polskiej Gospodarki, czyli narzędzia do badania pulsu dekarbonizacji polskiego biznesu. Qemetica, tak jak wiele firm energochłonnych w kraju, koncentruje się na transformacji energetycznej. Ambitnie podchodzimy również do kwestii ESG i dekarbonizacji, deklarując, że w 2040 roku chcemy osiągnąć neutralność klimatyczną. Wraz z przedstawicielami innych polskich firm chcemy pokazać naszą determinację w dążeniu do realizacji naszych zamierzeń w zakresie dekarbonizacji i rozmawiać o wyzwaniach oraz szansach, jakie niesie ona za sobą – mówi Kamil Majczak, Prezes Zarządu Qemetica.

Za merytoryczne przygotowanie indeksu i późniejsze opracowywanie wyników odpowiada Fundacja Instrat. Metodologia narzędzia oparta jest na badaniach ankietowych, które mają wskazać trendy i aktualne wyzwania dla polskiej gospodarki związane z dekarbonizacją i zrównoważonym rozwojem. W przyszłości indeks ma stać się platformą do wymiany opinii między firmami, regulatorami oraz administracją centralną. Inspiracją dla stworzenia Indeksu Dekarbonizacji Polskiej Gospodarki był wskaźnik PMI (Purchasing Managers Index). 

Indeks Dekarbonizacji będzie odzwierciedleniem nastrojów polskiego biznesu wobec wyzwań jakie niesie ze sobą dekarbonizacja. To wartościowe i unikatowe uzupełnienie dostępnych obecnie danych o działalności firm z obszaru ESG. Aspekty środowiskowe są podwójnie istotne dla działalności przedsiębiorstw. Po pierwsze, w coraz większym stopniu wpływają one na ich zdolność konkurencyjną i atrakcyjność dla szerokiego grona interesariuszy. Po drugie, od wdrażania tych czynników zależy tempo i sukces dekarbonizacji całej gospodarki – podkreśla Michał Hetmański, Prezes Zarządu Fundacji Instrat.

Dystrybucję ankiet wśród przedstawicieli polskiego biznesu zapewnią Pracodawcy RP – największa polska organizacja zrzeszająca pracodawców, mająca formalne umocowanie w Radzie Dialogu Społecznego, podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie tzw. społecznego dialogu trójstronnego na linii rząd – pracodawcy – związki zawodowe. Organizacja posiada rozbudowaną i aktywną strukturę odpowiedzialną za relacje z firmami-członkami, co pozwoli sprawnie obsłużyć proces wysyłki i zbiórki ankiet.

Indeks Dekarbonizacji Polskiej Gospodarki ma szansę stać się inspiracją do powstania swoistego forum dla przedsiębiorstw, które umożliwi dialog na temat obecnych i przyszłych wyzwań związanych z dekarbonizacją. Jako Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej skupiamy liczne firmy działające w kluczowych sektorach gospodarki, również te, w których kwestie dekarbonizacji znajdują się w centrum uwagi. To ważne dla powodzenia realizacji naszej inicjatywy – mówi Rafał Dutkiewicz, Prezes Zarządu Pracodawców RP.

Więcej informacji o Indeksie Dekarbonizacji Polskiej Gospodarki oraz ankieta znajdują się na stronie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Kontakt dla mediów:

  • Żaneta Przybylska, Rzeczniczka Prasowa Qemetica, zaneta.przybylska@qemetica.com, tel. +48 511 80 92 81
  • Ryszard Woronowicz, Zastępca Dyrektora Dep. Komunikacji i Marketingu, Pracodawcy RP, r.woronowicz@pracodawcyrp.pl, tel. +48 503 099 063
  • Patryk Berus, Kierownik ds. komunikacji, Fundacja Instrat, patryk.berus@instrat.pl, tel. +48 519 466 422

Qemetica, dawniej CIECH, to międzynarodowa, grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach globalnych. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE. Właścicielem 100 proc. akcji Qemetiki jest KI Chemistry. Jako jeden z największych polskich eksporterów, Qemetica wysyła swoje towary na niemal wszystkie kontynenty. Powstają z nich artykuły niezbędne w codziennym życiu milionów ludzi na całym świecie, dlatego Grupa jest ważnym elementem wielu gałęzi gospodarki – budownictwa, motoryzacji, rolnictwa, przemysłu chemicznego, spożywczego czy farmaceutycznego. Grupa chemiczna łączy nowoczesne podejście do biznesu z dbałością o zrównoważony rozwój. Od 2020 roku jest członkiem United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie, środowiskowo i ekonomii.

Fundacja Instrat jest think tankiem z misją wspierania debaty i polityk publicznych otwartymi danymi i badaniami, działającym na rzecz sprawiedliwej, zielonej i cyfrowej gospodarki. 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej to najstarsza organizacja pracodawców w Polsce. Działa od 1998 r. Reprezentuje firmy: producentów, przedsiębiorców, pracodawców, inwestorów i innowatorów. Stawia sobie za cel tworzenie państwa przyjaznego pracodawcom, ale w poszanowaniu praw pracowniczych. Aktywnie działa w pracach Rady Dialogu Społecznego. Jako organizacja reprezentatywna ma możliwość wpływu na stanowienie dobrego prawa w Polsce. Pracodawcy RP uczestniczą w obradach sejmowych i senackich komisji, są aktywni w decyzyjnych i doradczych gremiach administracji państwowej i regionalnej. Siłą organizacji są racje i argumenty prezentowane politycznym i ekonomicznym decydentom oraz liczba i różnorodność członków.  

Newsletter

Dane i analizy, które kształtują rzeczywistość.

Raz w miesiącu w twojej skrzynce mailowej.

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Instrat. Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Skip to content