Instrat Policy Note 01/2020

Kryzys gospodarczy wywołany pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 nie będzie w niczym podobny do poprzednich kryzysów. W sytuacji występującego jednocześnie szoku podażowego i popytowego celem polityki gospodarczej powinno być zabezpieczenie dochodów społeczeństwa i płynności przedsiębiorstw w celu uniknięcia spirali recesyjnej.


W środę 18 marca Instrat opublikował na portalu Pospolita.eu (http://www.pospolita.eu/akcja-reakcja [dostęp 18.03.2020]) dokument z rekomendacjami co do działań rządu wobec recesji. Poniżej znajduje się podsumowanie zarządcze (bez rekomendacji).


  • Stymulacja popytu nie przyniesie pożądanych efektów, ponieważ szok wywołany dystansowaniem społecznym wpływa także na stronę podażową gospodarki.
  • W szczególności narażeni będą pracownicy wrażliwi – zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych i samozatrudnieni – łącznie co najmniej 1,5 mln osób – i również wszyscy mikroprzedsiębiorcy.
  • Jedynie 26% pracowników pracuje w branżach, gdzie potencjał do pracy zdalnej jest wysoki. Praca zdalna nie jest rozwiązaniem dla wszystkich, ale musi być wspierana.
  • W czasie epidemii, państwo powinno zapewnić stabilne otoczenie prawne w celu ograniczenia ryzyka ponoszonego przez przedsiębiorców. Przyznanie pomocy publicznej warunkującej dalsze utrzymanie wypłat dla pracowników wydaje się niezbędnym narzędziem.
  • Wieloletnie niedoinwestowanie służby zdrowia może okazać się źródłem równoległego kryzysu zdrowia publicznego. Braki wynikają z utrzymywanych przez wiele lat niskich w stosunku do PKB, publicznych oraz prywatnych nakładów na zdrowie (Polska – 6,3%), znacznie poniżej średniej unijnej (8,8%) i mniej niż w gospodarkach na podobnym poziomie rozwoju (Słowenia – 7,9%).


Rekomendujemy cytowanie:

Fundacja Instrat. (2020), Instrat Policy Note 01/2020: Akcja reakcja – stanowisko Instratu i rekomendacje jak reagować na recesję 2020 roku. Opracowanie zbiorowe: Katarzyna Chojecka, Michał Hetmański, Damian Iwanowski, Bartłomiej Kupiec, Nikodem Szewczyk, Jan Zygmuntowski, red. Paweł Jaworski. http://nowa27102022.instrat.pl/wordpress/instrat-policy-note-01-2020 [18.03.2020]

Newsletter

Dane i analizy, które kształtują rzeczywistość.

Raz w miesiącu w twojej skrzynce mailowej.

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Instrat. Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Skip to content