Jak stworzyć dobre regulacje dla europejskiej gospodarki zielonego wodoru?

Udostępnij artykuł!

Eksperci Instratu Michał Smoleń i Wojciech Żelisko są współautorami publikacji, która wyznacza kierunek rozwoju ram regulacyjnych dla tego sektora w Unii Europejskiej, a w szczególności w Polsce, Niemczech i Portugalii. Analiza bierze pod uwagę krajowe strategie wodorowe i rozwój zrównoważonego systemu energetycznego.

Technologie wodorowe na dobre znalazły swoje miejsce w scenariuszach dekarbonizacji największych i najbardziej wpływowych na kształt światowej energetyki organizacji, m.in. Międzynarodowej Agencji Energii. W szczególności zielony wodór, wytwarzany w procesie elektrolizy wody zasilanej energią elektryczną z odnawialnych źródeł energii, wskazuje się jako narzędzie dopełniające trzy priorytetowe rozwiązania na rzecz redukcji emisji – dalszy dynamiczny rozwój OZE, bezpośrednią elektryfikację sektorów końcowych oraz efektywność energetyczną. Niemniej, jego rola w sektorach trudnych do dekarbonizacji, np. stalowym czy ciężkiego transportu (lotnictwo, żegluga), będzie istotna na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Rozwój zielonego wodoru jest jednak wciąż na bardzo wczesnym etapie – jego produkcja stanowi zaledwie około 0,25% tej całkowitej w Unii Europejskiej, zdominowanej przez reforming parowy oparty na wykorzystaniu gazu ziemnego. Przewiduje się, że do końca tej dekady liczba i wielkość projektów elektrolizerów znacznie się zwiększy, choć niepewność dotycząca kształtu odpowiednich regulacji i systemów wsparcia mogą być dla nich przeszkodą. Ważne jest zatem, by rozwój gospodarki zielonego wodoru był zgodny z szeregiem zasad, które pozwolą mu właściwie przyczyniać się do dekarbonizacji europejskiej energetyki.

Tego rodzaju zasady sporządzono w ramach publikacji „Policies for a Sustainable Hydrogen Economy in Europe”, której współautorami są Michał Smoleń i Wojciech Żelisko, eksperci Fundacji Instrat. Mają one na celu wskazać poprawny kierunek rozwoju ram regulacyjnych dla europejskiej gospodarki zielonego wodoru, w szczególności Polski, Niemiec i Portugalii, który będzie zgodny z krajowymi strategiami wodorowymi i szerszym rozwojem zrównoważonego systemu energetycznego.

Publikację przygotowano w ramach konsorcjum projektu Greening H2, składającego się z Fundacji Instrat, portugalskiej środowiskowej organizacji ZERO oraz niemieckiej organizacji Germanwatch. Projekt został sfinansowany przez European Climate Initiative (EUKI), instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Ochrony Klimatu.

Publikacja jest do pobrania pod tym adresem.

Newsletter

Dane i analizy, które kształtują rzeczywistość.

Raz w miesiącu w twojej skrzynce mailowej.

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Instrat. Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Skip to content