Offshore Wind Talks – BLUECEE. Seria webinarów współorganizowana przez Instrat.

Udostępnij artykuł!

Już 20 maja br. rozpoczynamy Offshore Wind Talks – BlueCEE – serię trzech webinarów obejmujących różnorodne wątki z obszaru morskiej energetyki wiatrowej. Seria jest współorganizowana przez Instrat i Wydział Inżynierii Mechanicznej i Architektury Marynarki Wojennej Uniwersytetu w Zagrzebiu w ramach projektu BLUECEE – Wzmocnienie potencjału politycznego i zarządczego w zakresie niebieskiej energii w Europie Środkowo-Wschodniej.

Webinary oraz dyskusje będą prowadzone w języku angielskim i zgromadzą uczestników z różnych krajów Europy. 

BLUECEE – uwolnienie potencjału offshore 

Projekt BLUECEE ma na celu uwolnienie potencjału ukrytego w morskiej energetyce wiatrowej w Polsce, Chorwacji, Bułgarii i Rumunii. Ustanowienie formatów do wymiany wiedzy pozwoli na wzmocnienie gotowości do zdecydowanych działań, dobrego zarządzania i umocnienie pozycji Europy jako lidera w tym sektorze. W tym celu BLUECEE tworzy rzecznictwo polityczne, repozytorium wiedzy i narzędzia informacyjne, takie jak platforma Black Sea Renewable Energy Coalition. Fundacja Instrat uczestniczy w projekcie wraz z partnerami z Chorwacji (Wydział Inżynierii Mechanicznej i Architektury Morskiej, Uniwersytet w Zagrzebiu), Rumunii (Energy Policy Group) i Bułgarii (Center for the Study of Democracy).

Głębsze zanurzenie w tematy offshore

Poprzez webinary chcemy stworzyć platformę dyskusji o najważniejszych (i wspólnych), wyzwaniach związanych z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej w Europie. Spotkania pozwolą na wymianę doświadczeń pomiędzy pomiędzy światowymi, profesjonalnymi podmiotami rozwijającymi projekty offshore i przedstawicielami stosunkowo młodych rynków Europy Środkowo-Wschodniej oraz przybliżenie rozwijających się, międzynarodowych projektów. Nie zabraknie również miejsca na promocję pozytywnych praktyk oraz dyskusję i wyciąganie wniosków na przyszłość. Networking pomiędzy uczestnikami procesu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Europie jest ważny, bowiem offshore jest wspólnym elementem transformacji energetycznej dla państw z dostępem do morza.

Offshore Wind Talks – BLUECEE – Webinar #1: Inclusive Offshore Wind Projects 

Data i godzina:  20.05.2024, 11:00-12:30 CET. 

Na pierwszym spotkaniu poruszymy tematy związane z zaangażowaniem interesariuszy spoza branży morskiej energetyki wiatrowej. Spotkanie zorganizowane jest przez naszych partnerów z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Architektury Morskiej Uniwersytetu w Zagrzebiu. 

Agenda

  • 11:00 – 11:10: Wprowadzenie do tematu warsztatów i projektu BlueCEE, Hrvoje Mikulčić
  • 11:10 – 11:30: COOPwind – Dwustronna współpraca na rzecz produkcji energii na morzu, Instytut Energetyki, Hrvoje Požar
  • 11:30 – 11:50: BEYOND – Blue Economy sYnergies for sustaiNable Development, IRENA Istra
  • 11:50 – 12:10: Instytut Morski, Uniwersytet Morski w Gdyni, Magdalena Matczak
  • 12:10 – 12:30: Sesja Q&A

Formularz rejestracyjny 

Offshore Wind Talks – BLUECEE – Webinar #2: Enhancing Local Content 

Data i godzina: 28.05.2024, 11:00-12:30 CET.

Drugi webinar, organizowany przez Instrat, poświęcony będzie zaangażowaniu lokalnych firm i branż w rozwój projektów offshore – dyskusja obejmie strategie integracji lokalnych firm z łańcuchem dostaw projektów offshore, a tym samym pobudzenie regionalnej gospodarki i stworzenie możliwości zatrudnienia. 

Agenda

  • 11:00 – 11:10: Wprowadzenie do tematu warsztatów i projektu BlueCEE 
  • 11:10 – 11:30: ADRIONWIND – Adriatic-Ionian Offshore Wind Network of Excellence, Tibor Bešenić 
  • 11:30 – 11:50: TBC
  • 11:50 – 12:10: Polska Izba Morskiej Energetyki Wiatrowej
  • 12:10 – 12:30: Sesja pytań i odpow

Formularz rejestracyjny

Offshore Wind Talks – BLUECEE – Webinar #3: Ensuring Skilled Workforce

Data i godzina: 18.06.2024, 11:00-12:30 CET. 

Ostatni z webinarów, również organizowany przez Instrat, poświęcony będzie zapewnieniu odpowiedniej edukacji, wykwalifikowanej kadry i kwestiom szeroko rozumianych zasobów ludzkich. 

Rejestracja

Rejestracja na webinary dostępna będzie niebawem. Link udostępnimy w naszych kanałach social mediowych. 

Newsletter

Dane i analizy, które kształtują rzeczywistość.

Raz w miesiącu w twojej skrzynce mailowej.

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Instrat. Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Skip to content