Analiza możliwości redukcji emisji w Polsce przy użyciu narzędzia Pathways Explorer

J. Bryksy, A. Mikitiuk, A. Szpor, Analiza możliwości redukcji emisji w Polsce przy użyciu narzędzia Pathways Explorer. Instrat Working Paper 01/2023

Zespół Instratu podsumował dostępne scenariusze dekarbonizacji polskiej gospodarki w oparciu o model Pathways Explorer. To nowe narzędzie służące do porównywania ścieżek dekarbonizacji dla wybranego kraju. Firma Climact przygotowała takie porównania w ponad 30 państwach, a eksperci Instratu zrobili je także dla Polski.

Efekt prac jest dostępny w przejrzystym i interaktywnym narzędziu Pathways Explorer umożliwiającym analizę scenariuszy dekarbonizacji dla całej gospodarki lub jednego z pięciu jej sektorów (energetyka, transport, budynki, przemysł i rolnictwo). Pozwala użytkownikom bez kompetencji z obszaru modelowania na tworzenie własnych założeń scenariuszy dekarbonizacji oraz obserwowanie wyników realizacji tych scenariuszy. Dzięki Pathways Explorer każdy może porównać własną symulację z głównymi założeniami dekarbonizacyjnymi, które są obecne w debacie publicznej.

Eksperci i ekspertki Instratu w ramach publikacji przygotowali:

  • kompilację kompletnych i aktualnych danych dotyczących emisji GHG w głównych sektorach polskiej gospodarki,
  • przegląd i analizę porównawczą wszystkich dostępnych scenariuszy dekarbonizacji polskiej gospodarki do 2050 r.,
  • symulacje wybranych scenariuszy o możliwie najwierniejszym stopniu odwzorowania.

Zachęcamy do korzystania z narzędzia* i kontaktu z naszym zespołem eksperckim.

* W marcu 2023 r. planowana jest aktualizacja narzędzie Pathways Explorer.

Kontakt

Michał Hetmański, Prezes Zarządu Fundacji Instrat, michal.hetmanski@instrat.pl 

Skip to content