Podatek cyfrowy od gigantów

Propozycja nałożenia na największe firmy cyfrowe nowego podatku jest jednym z możliwych wariantów regulacji sektora.


Wiele krajów UE podjęło własne działania w zakresie podatku cyfrowego w oparciu o prace KE do czasu wypracowania jednolitych rozwiązań na forum OECD. Na podstawie analizy porównawczej prawa w wybranych krajach Instrat rekomenduje regulację analogiczną do rozwiązania tymczasowego proponowanego przez Komisję Europejską, tj. model DST (Digital Services Tax) – bezpośredni podatek przychodowy od skonsolidowanych przychodów spółek świadczących określone usługi cyfrowe o obrotach i liczbie użytkowników wskazujących na znaczący wpływ ekonomiczny.


Konserwatywna prognoza przewiduje, że już w drugim roku podatek cyfrowy zapewni wpływy w wysokości ok. miliarda PLN, a wpływy ok. 2 mld PLN rocznie są możliwe do osiągnięcia w okresie 5 lat. Prognozowana dynamika wpływów podatkowych znacząco przewyższa tempo wzrostu PKB, co oznacza, że przychody z tytułu podatku cyfrowego będą rosły znacznie szybciej niż gospodarka krajowa. Oczekiwany rozkład obciążeń podatkowych również jest korzystny, gdyż ponad dwie trzecie (ok. 67 proc.) ciężaru nałożonego podatku ponoszą platformy cyfrowe, zaś transmisja szoku fiskalnego ku konsumentom jest znikoma.


Informacja prasowa

Zygmuntowski J. J., Chojecka K., Roy S. A., (2020). Podatek cyfrowy od gigantów. Ekspertyza w zakresie wprowadzenia w Polsce podatku cyfrowego (DST), Instrat Policy Paper 02/2020.


Modelowanie finansowe zostało przeprowadzone na początku marca na podstawie danych sprzed kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią koronawirusa. Do dnia publikacji żadne źródło krajowe ani międzynarodowe nie oferowało wiarygodnych danych by zaktualizować szacunki. Chociaż należy spodziewać się słabszego wzrostu lub spadku PKB w krótkim terminie, jednocześnie użycie cyfrowych platform wzrosło znacząco, tym bardziej czyniąc zasadną argumentację którą przedstawiamy w ekspertyzie.

Newsletter

Dane i analizy, które kształtują rzeczywistość.

Raz w miesiącu w twojej skrzynce mailowej.

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Instrat. Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Skip to content