esg.instrat.pl – cele i strategie klimatyczne spółek notowanych na GPW w Warszawie

W bazie danych esg.instrat.pl zamieszczone zostały w otwartym dostępie dane o przyjętych celach i strategiach klimatycznych podejmowanych przez emitentów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Celem platformy jest poprawienie zwiększenie dostępności informacji zasilających debatę klimatyczną pomiędzy uczestnikami rodzimego rynku kapitałowego, ułatwiających inwestorom uwzględnianie czynników klimatycznych w decyzjach inwestycyjnych oraz ułatwienie monitorowania postępów podmiotów giełdowych w realizacji zobowiązań na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Program badawczy:

Finansowanie:

ECF

Lider projektu:

Publikacje
i aktualności

Data projektu:

od 2021 - trwa

Skip to content