Greening Hydrogen

Analizujemy ekonomiczne aspekty produkcji i wykorzystania zielonego wodoru w Polsce. Staramy się oszacować jaka będzie jego rola w dekarbonizacji polskiego przemysłu, ciepłownictwa i transportu. Projekt realizujemy wspólnie z partnerami w trzech krajach: Niemczech, Polsce i Portugali.

Program badawczy:

Finansowanie:

EUKI (GIZ) - Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu RFN

Lider projektu:

Publikacje
i aktualności

Data projektu:

2021-2023

Skip to content