PyPSA-PL: Modelowanie ścieżek dekarbonizacji polskiej energetyki

Polityka Energetyczna Polski do 2040 (PEP2040) nie uwzględnia ambitnych celów unijnej polityki klimatycznej oraz ignoruje zjawisko wypierania paliw kopalnych przez odnawialne źródła energii. Dlatego Instrat opracował alternatywny do PEP2040 miks energetyczny Krajowego Systemu Elektroenergetycznego przy pomocy modelu PyPSA-PL. Bazuje on na otwartym środowisku modelarskim PyPSA oraz danych z platformy energy.instrat.pl. Model cechuje się niespotykaną granularnością, a nasza metodologia użyta w projekcie bazuje na najbardziej aktualnych światowych praktykach modelarskich. Opracowane przez Instrat narzędzie umożliwia optymalizację miksu energetycznego z wysoką rozdzielczością godzinową (8760 h/a) oraz przy szeregu ograniczeń sieciowych (sieci 400 i 220 kV). Przy jego pomocy odpowiadamy na pytania badawcze o udziale poszczególnych paliw, szacujemy koszty wytwarzania energii, całkowite koszty systemowe, obciążenie poszczególnych linii oraz konieczne inwestycje w infrastrukturę.

Program badawczy:

Finansowanie:

European Climate Foundation

Lider projektu:

Publikacje
i aktualności

Data projektu:

2020-

Skip to content