PyPSA-PL: Modelowanie ścieżek dekarbonizacji polskiej energetyki

Polityka Energetyczna Polski do 2040 (PEP2040) nie uwzględnia ambitnych celów unijnej polityki klimatycznej oraz niedoszacowuje tempo wypierania paliw kopalnych przez odnawialne źródła energii. Z tego powodu już w 2021 r. Instrat zaproponował alternatywny do PEP2040 miks mocy wytwórczych i wykonał własne symulacje Krajowego Systemu Elektroenergetycznego przy użyciu modelu PyPSA-PL. By odpowiadać na aktualne potrzeby debaty publicznej i by podnosić poziom ambicji klimatycznej w oparciu o merytoryczne argumenty, kontynuujemy rozwój naszego modelarskiego narzędzia.

PyPSA-PL to model optymalizacyjny bazujący na otwartej Pythonowej bibliotece PyPSA oraz na autorskiej kompilacji danych na temat polskiego systemu energetycznego (m.in. z naszej platformy energy.instrat.pl). PyPSA-PL wpisuje się w światowy trend otwartego modelowania energetycznego – nasze narzędzie, założenia i dane wejściowe są publicznie dostępne. Model cechuje się wysoką rozdzielczością czasową (8760 godzin na rok) oraz wysoką granularnością reprezentacji jednostek wytwórczych. Model optymalizuje wykorzystanie mocy wytwórczych, by w każdej godzinie roku zapewnić wystarczający poziom mocy przy zachowaniu odpowiedniej rezerwy oraz w sposób dynamiczny uwzględniając transgraniczne przepływy energii elektrycznej. Przy pomocy PyPSA-PL odpowiadamy na pytania badawcze o udziale poszczególnych paliw w miksie energetycznym, o optymalne inwestycje w infrastrukturę oraz o systemowe koszty wytwarzania energii elektrycznej. Obecnie PyPSA-PL skupia się na elektroenergetyce, docelowo chcemy jednak uwzględnić także inne sektory takie jak ciepłownictwo, transport, czy gospodarka wodorowa.

Program badawczy:

Finansowanie:

European Climate Foundation

Lider projektu:

Publikacje
i aktualności

Data projektu:

2020-

Newsletter

Dane i analizy, które kształtują rzeczywistość.

Raz w miesiącu w twojej skrzynce mailowej.

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Instrat. Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Skip to content