Sprawiedliwa transformacja regionów nadmorskich w procesie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Morska energetyka wiatrowa (MEW) ma w przyszłości odegrać znaczącą rolę w transformacji energetycznej Polski, przyczyniając się do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w krajowej produkcji energii elektrycznej oraz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez redukcję zależności od paliw kopalnych. Do końca tej dekady zaplanowano integrację z krajowym systemem elektroenergetycznym pierwszych 6 GW mocy wytwórczych, zaś w długoterminowej perspektywie, cel zakłada osiągnięcie 18 GW do 2040 roku. Rozwój MEW ma także pozytywny wpływ na gospodarkę, tworząc nowe miejsca pracy oraz możliwości biznesowe i inwestycyjne w obszarze przyszłościowych, zielonych technologii.

Pomimo tych korzyści, rozwój MEW wiąże się również z pewnymi ryzykami dla społeczności lokalnych zamieszkujących pobrzeże polskiego Bałtyku. W szczególności, podnoszone są obawy odnośnie oddziaływania budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych na kondycję sektora rybołówstwa – zarówno poprzez wpływ na populację ryb, jak i ograniczenie dostępu do łowisk. Może to doprowadzić do narastania sytuacji konfliktowych pomiędzy poszczególnymi kategoriami użytkowników Morza Bałtyckiego.

W obliczu tego ryzyka, Fundacja Instrat realizuje projekt mający na celu sformułowanie propozycji dot. publicznego wsparcia dla przedsiębiorców i pracowników dotkniętych negatywnymi skutkami rozwoju MEW, zgodnie z zasadami sprawiedliwej transformacji energetycznej. Projekt obejmuje analizę ryzyk i problemów oraz wypracowanie rozwiązań we współpracy z kluczowymi interesariuszami procesu. 

Eksperci Fundacji Instrat wspierają rozwój energetyki odnawialnej w Polsce, a także posiadają doświadczenie w zakresie regionalnych strategii sprawiedliwej transformacji energetycznej, uzyskane m.in. poprzez współpracę z regionami węglowymi w procesie opracowania Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji.

Program badawczy:

Finansowanie:

European Climate Foundation

Lider projektu:

Publikacje
i aktualności

Data projektu:

2023 - 2024

Newsletter

Dane i analizy, które kształtują rzeczywistość.

Raz w miesiącu w twojej skrzynce mailowej.

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Instrat. Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Skip to content