Wdrażanie umowy ramowej ws. digitalizacji pracy

We współpracy z NSZZ Solidarność przygotowujemy projekt mający za zadanie wdrożyć w życie postanowienia podpisanej przez Europejskich Partnerów Społecznych umowy ramowej ws. digitalizacji pracy oraz prawa do bycia offline (Right to Disconnect). W ramach projektu opracowujemy materiały szkoleniowe mówiące o przyszłości pracy oraz przygotowujemy serię warsztatów międzynarodowych mających na celu ​​poszerzać wiedzę partnerów społecznych w zakresie: transformacji rynku pracy; prawa do wyłączenia się; korzystania z narzędzi cyfrowych;  kształtowania stosunków pomiędzy pracodawcą a pracownikiem w dobie digitalizacji.

Program badawczy:

Finansowanie:

Komisja Europejska

Lider projektu:

Publikacje
i aktualności

Data projektu:

2022-

Skip to content