Archiwa: Publikacje

Mętne wody

Baza danych pozwoleń poboru wód i odprowadzenia ścieków przez elektrownie i kopalnie w Polsce [LINK] Polski przemysł energetyczny zużywa osiem razy więcej wody niż wynosi

Polska Agencja Transformacji Energetyczno-Klimatycznej

Nawiązując do postulatów zgłaszanych przez przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, Fundacja Instrat rekomenduje nowemu rządowi utworzenie Polskiej Agencji Transformacji Energetyczno-Klimatycznej. Wewnętrzny rządowy think tank miałby wzmocnić zaplecze

Nierówne narażenie

Mniej niż 1% mieszkańców Polski mieszka na terenie gmin, w których znaczna część dochodów pochodzi bezpośrednio z przemysłu węglowego. Eksperci Instratu policzyli, że rekompensaty dla

Praca w podstawie

Polska produkuje coraz więcej taniej, czystej energii ze źródeł odnawialnych. Wśród barier dla dalszej dekarbonizacji naszej gospodarki wskazuje się m.in. na niską elastyczność Krajowego Systemu

Marnowanie potencjału

Rząd porzucił aktualizację Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040) przed wyborami, ale pokazał nieoficjalny scenariusz jak zmieniać się będzie elektroenergetyka w najbliższych latach. Zaskakuje

Zielone obligacje

Samorządy mają duży potencjał do zwiększenia zadłużenia, aby finansować lokalne zielone inwestycje. Póki co pozyskują środki głównie w formie kredytów, ale może się to zmienić.

Polski nie stać na średnie ambicje

Przy użyciu uaktualnionego modelu PyPSA-PL eksperci Instratu przeanalizowali ścieżki rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce do 2030 r. Rządowe scenariusze zakładają ok. 50% udziału OZE

Droga do zera netto

Zespół ekspercki Instratu ostrzega – ¾ spośród 100 największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie nie wyznaczyło celów redukcji emisji gazów cieplarnianych. Przyjęte zobowiązania nie są

W poszukiwaniu źródeł

Metan to drugi po dwutlenku węgla najbardziej szkodliwy dla klimatu gaz cieplarniany. Jego emisje z polskich kopalń węgla kamiennego stanowią istotny wkład w skali całej

Skip to content