Archiwa: Publikacje

Polski nie stać na średnie ambicje

Przy użyciu uaktualnionego modelu PyPSA-PL eksperci Instratu przeanalizowali ścieżki rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce do 2030 r. Rządowe scenariusze zakładają ok. 50% udziału OZE

Droga do zera netto

Zespół ekspercki Instratu ostrzega – ¾ spośród 100 największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie nie wyznaczyło celów redukcji emisji gazów cieplarnianych. Przyjęte zobowiązania nie są

W poszukiwaniu źródeł

Metan to drugi po dwutlenku węgla najbardziej szkodliwy dla klimatu gaz cieplarniany. Jego emisje z polskich kopalń węgla kamiennego stanowią istotny wkład w skali całej

Ekspozycja na ryzyko

Nowy raport Fundacji Instrat pokazuje skalę ekspozycji kredytowych polskich banków na inwestycje związane z wydobyciem, przetwarzaniem i spalaniem paliw kopalnych. Z obliczeń wynika, że sektor

Skip to content