Stanowisko Instrat w konsultacjach unijnej inicjatywy Data Act

Udostępnij artykuł!

Komisja Europejska pracuje nad rozwiązaniami prawnymi, które mają zapewnić sprawiedliwy podział wartości generowanej w związku z wykorzystywaniem danych wśród przedsiębiorstw, konsumentów i organów publicznych. Kilka dni temu zakończyła się pierwsza część konsultacji publicznych tzw. Data Act.

Komisja Europejska pracuje nad rozwiązaniami prawnymi, które mają zapewnić sprawiedliwy podział wartości generowanej w związku z wykorzystywaniem danych wśród przedsiębiorstw, konsumentów i organów publicznych. Kilka dni temu zakończyła się pierwsza część konsultacji publicznych tzw. Data Act.

Planowana regulacja ma być uzupełnieniem Rozporządzenia w sprawie europejskiego zarządzania danymi (Digital Governance Act) oraz dopasowaniem ram prawnych w sposób pozwalający na sprawniejszą wymianę danych. Eksperci Instratu zwracają szczególną uwagę na następujące kwestie przy projektowaniu Data Act:

  • Problem “zamknięcia” danych energetycznych – potrzebna rewizja Dyrektywy w sprawie ochrony prawnej baz danych. Prywatne firmy wykorzystują regulacje i uchylają się od nieodpłatnego udostępniania ich zbiorów, a tym samym hamują płynną wymianę danych w relacjach B2B i B2G. Uważają się nie tylko za twórców baz danych, ale także za ich pełnoprawnych producentów. Tym samym, daje im to możliwość narzucania warunków dostępu do prowadzonych przez nie statystyk oraz arbitralnego podejmowania decyzji odnośnie udzielanych licencji i wysokości pobieranych opłat za dostęp do danych.
  • Problem monopolizowania danych przez największe platformy cyfrowe. Należy rozważyć scenariusz Komisji Europejskiej o wysokiej intensywności, który zakłada możliwość organów sektora publicznego do egzekwowania dostępu do prywatnych danych w uzasadnionych przypadkach. 

Podczas, gdy Komisja koncentruje się głównie na wspieraniu interoperacyjności danych poprzez zwiększenie konkurencyjności pomiędzy dostawcami usług chmurowych, eksperci Instrat zwracają uwagę na znaczenie bezpiecznych wspólnic danych oraz na zasadność przyspieszenia prac nad europejskimi przestrzeniami danych. Z punktu widzenia internautów istnienie wyżej wspomnianych przestrzeni pomogłoby uniknąć tzw. efektu zamknięcia, w przypadku gdy dana osoba nie chce transportować danych bezpośrednio od jednego do drugiego usługodawcy. Z perspektywy biznesu, możliwość przesyłania danych do przestrzeni zweryfikowanych i certyfikowanych przez unijne organy niewątpliwie spowodowałaby upowszechnienie procesu ich udostępniania wśród podmiotów, które obecnie obawiają się o pewność i bezpieczeństwo transferów.

Kontakt:

Patryk Berus, menadżer ds. komunikacji, patryk.berus@instrat.pl, +48 519 466 422

Newsletter

Dane i analizy, które kształtują rzeczywistość.

Raz w miesiącu w twojej skrzynce mailowej.

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Instrat. Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Skip to content