Instrat wkracza w nowy etap rozwoju: rosnący zespół i ambicje na przyszłość w nowej strategii think tanku

Udostępnij artykuł!

Do kierownictwa Fundacji Instrat dołączyła Agata Miazga, która zajmie nowo utworzone stanowisko Chief Strategy Officer. Agata posiada wieloletnie doświadczenie z pracy w administracji publicznej i sektorze pozarządowym, a jej głównym zadaniem będzie przygotowanie i realizacja strategii, która wyznaczy kierunki rozwoju organizacji na najbliższe lata.

W ciągu ostatnich trzech lat Fundacja Instrat przekształciła się z ekskluzywnej grupy ekspertów w dynamicznie rozwijający się zespół, zrzeszający ponad 20 analityków danych, specjalistów ds. IT i modelowania, a także ekspertów zajmujących się politykami publicznymi i komunikacją.

Wraz z tym szybkim rozrostem pojawia się potrzeba nowych ram organizacyjnych i wyznaczenia wyraźnego kierunku na przyszłość. Kierownictwo Instratu, do którego niedawno dołączyła nowa osoba – Agata Miazga, od lipca 2023 r. jako Chief Strategy Officer, stawia sobie za cel poprowadzenie tego kluczowego procesu.

Była Dyrektorka Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji w Ministerstwie Cyfryzacji odpowiadała za otwieranie danych w administracji centralnej na tyle skutecznie, że Polska awansowała w rankingu Open Data Maturity in Europe z miejsca 23. na 6. Teraz Agata będzie pracować nad strategią Instratu, która wyznaczy kierunki rozwoju organizacji na najbliższe lata.

Agata Miazga – nowa twarz na stanowisku Chief Strategy Officer

Agata przynosi ze sobą bogate doświadczenie i wiedzę w dziedzinie wykorzystywania danych do tworzenia przełomowych polityk i inicjatyw. Jej wizjonerskie podejście i głębokie zrozumienie procesów organizacji sprawiają, że jest idealną kandydatką do wspierania Instratu we współtworzeniu polityk publicznych oraz rozwoju wewnętrznym.

W ostatnich latach Instrat zyskał uznanie za dostarczanie danych i analiz w różnych obszarach polityk publicznych. Jednak w świetle dynamicznego i ewoluującego charakteru globalnych wyzwań, potrzebne jest bardziej strukturalne i długofalowe podejście, by osiągnąć trwały i systemowy wpływ. Agata Miazga oraz zespół Fundacji wspólnie pracują nad stworzeniem kompleksowej strategii, która wyznaczy jasne cele i zadania na nadchodzące trzy lata.

Michał Hetmański, prezes i współzałożyciel Instratu, podkreśla rolę nowej osoby w zespole: “Naszą ambicją jest nie tylko zasilać proces decyzyjny danymi i badaniami, ale być też partnerem w tworzeniu polityk publicznych. Potrzebujemy do tego doświadczonych liderów w tworzeniu wizji i jej wdrażania – z takim wyjątkowym doświadczeniem dołącza do naszego zespołu Agata”. 

Otwarte dane i badania na rzecz sprawiedliwej, zielonej i cyfrowej gospodarki

Instrat finalizuje prace nad Strategią na lata 2023-2026. Dokument koncentruje się na wspieraniu debaty publicznej i polityk publicznych otwartymi danymi i badaniami oraz działaniu na rzecz sprawiedliwej, zielonej i cyfrowej gospodarki. Strategia zbudowana jest wokół wspólnych wartości pracowników i pracowniczek, którzy podkreślają m.in., że kierują się interesem publicznym, troską o środowisko naturalne oraz zaniepokojeniem poziomem nierówności społeczno-ekonomicznych.

Jednym z głównych celów strategii będzie wyznaczenie ścieżki dla umocnienia pozycji Instratu w kluczowych ośrodkach decyzyjnych Europy, takich jak Bruksela i Londyn, co umożliwi bardziej skuteczne uczestnictwo w debatach dotyczących polityk publicznych. Jednocześnie horyzonty Instratu rozciągają się poza granice Polski, o czym świadczą plany ekspansji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie Instrat nawiązuje partnerstwa i wspiera transformację w krajach borykających się z podobnymi do polskich wyzwaniami – w Ukrainie czy Bałkanach Zachodnich. Centralnym punktem strategii Instratu są inwestycje w R&D, w szczególności modelowanie energetyczne oraz platformy z otwartymi danymi energetycznymi i ESG. 

Co dalej?

Już wkrótce Instrat przedstawi główne założenia swojej strategii na najbliższe trzy lata: wizję, misję oraz cele strategiczne, dążące do wpływu na sprawiedliwą, zieloną i cyfrową gospodarkę. Nowy plan Instratu będzie oparty na wartościach niezależności, odwagi i sprawczości, a otwarte dane i badania wciąż będą stanowić centralny punkt naszej organizacji.

Newsletter

Dane i analizy, które kształtują rzeczywistość.

Raz w miesiącu w twojej skrzynce mailowej.

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Instrat. Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Skip to content