Klimatyczne wyzwania na rynku finansowym w Polsce

Trend w kierunku zrównoważonych finansów, czyli uspójnienia przepływów finansowych z celami Porozumienia Paryskiego, postępuje na całym świecie a w szczególności w Unii Europejskiej. Wyrazem tego jest unijny Plan Działania w zakresie Zrównoważonego Finansowania. Zawiera on zarówno polityki mające na celu zmniejszenie śladu węglowego rynków finansowych (greening finance) jak i mobilizowania ekologicznych inwestycji (financing green).

Ryzyko klimatyczne, zarówno związane z nasilającymi się kataklizmami pogodowymi jak i zaostrzeniem polityki klimatycznej, stanowi poważne zagrożenie dla stabilności sektora finansowego a tym samym oszczędności Polek i Polaków, w tym oszczędności emerytalnych. W ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK), portfel zawierający najbardziej emisyjne spółki, zmniejszy przyszłą emeryturę o 8%, w porównaniu do portfela uwzględniającego wyłącznie niskoemisyjne podmioty.

Tymczasem, prawie połowa spółek z najbardziej ekskluzywnego indeksu giełdowego WIG20, nie zidentyfikowała w raportach niefinansowych za 2019 rok żadnych ryzyk klimatycznych dla swojej działalności. Wśród tych, które je wskazały żadna nie przedstawiła kwantyfikacji wpływu tych ryzyk na wyniki finansowe ani horyzontu czasowego ich materializacji. Tylko trzy spółki w indeksie przedstawiły konkretne plany redukcji emisji CO2, a tylko jedna przygotowała raport zgodnie z coraz bardziej popularnym wśród zagranicznych inwestorów standardem TCFD (Task-Force for Climate-related Financial Disclosures).

Pomimo tego, brakuje zdecydowanych działań na rzecz mitygacji ryzyka klimatycznego ze strony banków, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, domów maklerskich czy ubezpieczycieli. Pojedyncze inicjatywy koncentrują się na ryzyku związanym z sektorem węglowym i zdają się pomijać kwestie emisji pośrednich, związanych z emisyjnym transportem i łańcuchem dostaw. Niski jest także poziom aktywizmu wśród inwestorów indywidualnych, w tym kontekście.  


W obliczu zagrożenia klimatycznego dla stabilności systemu finansowego i oszczędności Polek i Polaków, działania powinny podjąć Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) i Narodowy Bank Polski (NBP).  Raport zawiera szereg rekomendacji dla obu instytucji, zarówno w odniesieniu do działań nadzorczych wobec rynku jak i rozwoju kompetencji oraz narzędzi analitycznych. W kontekście tych ostatnich, pierwszym krokiem powinno być przystąpienie do międzynarodowej sieci regulatorów i banków centralnych NGFS (Network for Greening the Financial System), co zadeklarowała już Komisja Nadzoru Finansowego.

Rekomendujemy cytowanie: Szwarc K., Stefaniak S. (2020). Klimatyczne wyzwania na rynku finansowym w Polsce. Fundacja Instrat.

Kontakt: katarzyna.szwarc@instrat.pl

DO POBRANIA: Model Finansowy “Wpływ ryzyka klimatycznego na Pracownicze Plany Kapitałowe”: https://bit.ly/3ogK5g6

Newsletter

Dane i analizy, które kształtują rzeczywistość.

Raz w miesiącu w twojej skrzynce mailowej.

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Instrat. Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Skip to content