Tag: bezpieczeństwo energetyczne

Brakujący element układanki

Rachunek za prąd z czystych źródeł w 2030 roku może być o 500 zł niższy niż rachunek za energię z węgla.

Skip to content