Baza danych podmiotów zobowiązanych do raportowania niefinansowego na esg.instrat.pl

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu uczestników rynku finansowego Fundacja Instrat przygotowała listę podmiotów objętych regulacjami w zakresie raportowania niefinansowego w zakresie przewidywanym przez projekt Dyrektywy CSRD. Ponadto lista obejmuje podmioty obecnie zobowiązane do raportowania niefinansowego, jak i podmioty objęte zakresem projektowanej Dyrektywy CSDD. LINK DO BAZY DANYCH Źródła i cele Przygotowaniu listy przyświecał cel dostarczenia interesariuszom listy referencyjnej, która mogłaby stanowić jedno ze źródeł informacji wykorzystywanych […]