Tag: oze

Mała aktualizacja Polityki Energetycznej Polski – post mortem

Od dwóch lat czekamy na przystosowanie strategicznego dokumentu, jakim jest Polityka Energetyczna Polski do 2040 r. (PEP2040) do bieżących realiów politycznych i ekonomicznych. W tym miesiącu dowiedzieliśmy się, że proces ten przesunięty zostanie

Michał Smoleń panelistą na kongresie European Greens

Michał Smoleń, kierownik programu Energia & Klimat, reprezentował Fundację Instrat na Kongresie European Greens w Wiedniu podczas panelu “Bezpieczna przyszłość dla wszystkich: zielona transformacja naszych systemów energetycznych”.

Uwagi Instratu do planu rozwoju sieci przesyłowej PSE

Zdaniem ekspertów Instrat opublikowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Plan rozwoju sieci przesyłowej na lata 2023-2032 (PRSP) to przełomowy dokument. Operator sieci przesyłowych energetycznych dostrzega rosnącą rolę OZE w miksie

Brakujący element układanki

Rachunek za prąd z czystych źródeł w 2030 roku może być o 500 zł niższy niż rachunek za energię z węgla.

Skip to content