Warsztat o roli wodoru w polskiej transformacji energetycznej

Udostępnij artykuł!

W środę 29.06.2022 r. w Centrum Giełdowym S.A. przy ul. Książęcej 4 w Warszawie odbył się zorganizowany przez Fundację Instrat warsztat “Rola wodoru w polskiej transformacji energetycznej”, który jest częścią projektu “Green(ing) H2: Civil society action for climate-neutral European hydrogen markets and infrastructure” w ramach Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI) Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych (BMU). Uczestniczyło w nim dwudziestu gości – przedstawicieli firm, organizacji pozarządowych, administracji publicznej.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Ewy Mazur, Manager ds. energii i klimatu w Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza, która opowiedziała o europejskich strategiach wodorowych, przyjmowanych w ostatnich latach. Dyskutowaliśmy na temat roli wodoru w szerszych strategiach dekarbonizacji UE oraz Francji, Wielkiej Brytanii, Danii i Polski, a także różnym podejściu do kwestii produkcji wodoru (szczególnie w okresie przejściowym) oraz zastosowań w różnych sektorach gospodarki. Dla wielu państw wyzwaniem w kolejnym okresie będzie uwzględnienie kwestii wodorowych w innych dokumentach strategicznych, w tym w kontekście wzrastającej potrzeby na moce OZE, potrzebne do produkcji odnawialnego wodoru.

Następnie prezentację przedstawił Michał Smoleń, Kierownik programu Energia & Klimat Fundacji Instrat, skupiając się w niej na obecnych i przyszłych zastosowaniach wodoru w różnych sektorach gospodarki. Kluczowym zagadnieniem w kolejnych latach będzie odpowiednie ustalenie priorytetów oraz demarkacja pomiędzy wdrażaniem wodoru a bezpośrednią elektryfikacją (w tym opartą na bateriach). W dyskusji zwróciliśmy uwagę na wagę najbezpieczniejszych, choć niejednokrotnie wymagających dużych inwestycji zastosowań w przemyśle, gdzie zielony wodór mógłby wypierać szary wodór, węgiel koksujący czy gaz ziemny. Kontrowersyjne pozostaje natomiast szerokie wykorzystanie wodoru w transporcie samochodowym oraz ogrzewaniu budynków. Ze względu na prognozowane tempo rozwoju gospodarki wodorowej oraz konieczność równoległego rozwoju popytu i podaży, racjonalność niektórych zastosowań wodoru będzie możliwa do określenia dopiero po pewnym czasie, co przekłada się na trudne pytania dot. kierunków publicznego wsparcia.

W trzecim wystąpieniu Tobiasz Adamczewski, Dyrektor Programu OZE w Forum Energii, zaprezentował wyniki i wnioski z raportu “Zielone gazy | Biometan i wodór w Polsce”. W ramach prelekcji zilustrował on prognozowaną strukturę zużycia energii końcowej w Polsce w 2050 roku, podkreślając istotność omawianych gazów jako sposobu na dekarbonizację przemysłu czy transportu. Co więcej, przedstawił przewidywane zapotrzebowanie na wodór i biometan w 2050 r. oraz wyróżnił istotne problemy mogące przeszkodzić w pokryciu go, m.in. dostępność biomasy oraz koszty produkcji i sposoby pozyskania zielonego wodoru. Po zakończeniu tej prezentacji, Michał Smoleń w krótkim wystąpieniu zwrócił uwagę na perspektywę i problemy związane z międzynarodowym handlem wodorem, z uwzględnieniem unijnych planów oraz potencjalnej polskiej perspektywy.

W ostatniej części Tomoho Umeda, prezes firmy Hynfra, Przewodniczący Komitetu Technologii Wodorowych Krajowej Izby Gospodarczej oraz członek zarządu organizacji Hydrogen Poland, przedstawiając perspektywę rozwijającej się branży wodorowej. Podkreślił on wymaganą skalę dekarbonizacji polskiej gospodarki, w której istotną rolę ma odegrać właśnie m.in. wodór. Na przykładzie realizowanych projektów, uwypuklił rolę lokalnych systemów energetycznych opartych na odnawialnych źródłach energii, których elementem będą także elektrolizery, produkujące wodór na potrzeby transportu czy ciepłownictwa w bliskim otoczeniu, a także jako formę magazynowania energii. Taki paradygmat pozwoli na rozwój OZE pomimo ograniczeń sieci elektroenergetycznych, a także wdrażanie wodoru bez konieczności drogich inwestycji w infrastrukturę transportową i magazynową. Przedmiotem dyskusji były właściwe instrumenty wsparcia gospodarki wodorowej oraz rola interesariuszy lokalnych – samorządów i przedsiębiorców.

Poniżej znajdą Państwo zdjęcia z wydarzenia.

Newsletter

Dane i analizy, które kształtują rzeczywistość.

Raz w miesiącu w twojej skrzynce mailowej.

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Instrat. Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Skip to content