Scenariusze redukcji zatrudnienia w sektorze węgla brunatnego

Przypadek GK ZE PAK.
Instrat Working Paper 01/2021