Wielkopolska Wschodnia w PPCA

Udostępnij artykuł!

Pierwszy polski region dołączył do Powering Past Coal Alliance, czyli międzynarodowego sojuszu skupiającego ponad 120 państw, samorządów lokalnych i firm, które odchodzą od spalania węgla w energetyce.

Podczas uroczystości w ambasadzie brytyjskiej z udziałem Ambasadorów Wielkiej Brytanii i Kanady w Polsce, przedstawiciele władz regionalnych i lokalnych Wielkopolski Wschodniej, jako pierwszego regionu w kraju, podpisali oświadczenie przystąpienia do Powering Past Coal Alliance (PPCA) – międzynarodowego sojuszu skupiającego ponad 120 państw, samorządów lokalnych i firm, które odchodzą od spalania węgla w energetyce.

Wielkopolska Wschodnia jest jednym z polskich regionów górniczych, na którego obszarze znajdują się dwie elektrownie węglowe o mocy ponad 1GW. W kopalniach i elektrowniach zatrudnionych jest ok. 4 000 osób. Członkostwo w sojuszu pozwoli regionowi podzielić się doświadczeniami z wprowadzania w życie ambitnego planu transformacji energetycznej na arenie międzynarodowej.Wielkopolska Wschodnia planuje odejść od spalania węgla do 2030 r. w energetyce i ciepłownictwie, a w dalszej perspektywie, tj. do 2040 r. osiągnąć neutralność klimatyczną, tworząc jednocześnie alternatywne miejsca pracy dzięki wsparciu m.in. z unijnego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej  oraz Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, wladz regionalnych w Wielkopolsce Wschodniej powiedział:

„Szybkie odejście od węgla będzie dla naszego regionu prawdziwą rewolucją, ale także szansą, żeby poprawić jakość życia mieszkańców. Dzięki przystąpieniu do sojuszu „Powering Past Coal” będziemy mogli wymieniać się doświadczeniami i działać wspólnie z rządami, samorządami i firmami z całego świata, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał rozwoju subregionu, jaki niosą za sobą te przemiany.”

Piotr Korytkowski, Prezydent Miasta Konina, głównego miasta Wielkopolski Wschodniej powiedział:

„Konieczność globalnego zadbania o środkowisko naturalne sprawia, że dziś węgiel staje się paliwem przeszłości. Gospodarkę trzeba przestawić na inne, nowoczesne tory, związane z elektromobilnością i energetyką odnawialną, jednocześnie tworząc miejsca pracy dla tych, którzy je stracą w wyniku stopniowego zamykania kopalń i elektrowni. Członkostwo w sojuszu „Powering Past Coal” to kolejny krok, który pomoże nam bezpiecznie przeprowadzić nasz subregion przez czekającą go transformację, a także wzmocni nasz wpływ na rozwiązania przyjmowane przez rząd.”

PPCA to pierwsza na świecie międzynarodowa inicjatywa, mająca na celu ochronę klimatu i przyspieszenie rozwoju gospodarczego poprzez szybkie odejście od energetyki węglowej. W jego skład wchodzi obecnie 36 rządów, 39 samorządów lokalnych oraz 51 firm i organizacji z całego świata, które zobowiązały się odejść od węgla do 2030 w krajach rozwiniętych, i do 2050 w krajach rozwijających się. Sojusz został zainicjowany przez Kanadę i Wielką Brytanię w 2017 r.

Anna Clunes, Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce powiedziała:

„Szybkie odejście od węgla jest jednym z najważniejszych zobowiązań, jakie musimy przyjąć na szczycie COP26 w Glasgow. Cieszę się, że Wielkopolska Wschodnia jako pierwszy region w Polsce dołączyła dziś do grona rządów i firm, które działają na rzecz przyspieszenia transformacji energetycznej. Chcemy zachęcić pozostałe władze samorządowe do podążenia śladami Wielkopolski Wschodniej, przyjmując ambitne cele odejścia od wegla i przystępując do sojuszu PPCA przed listopadowym szczytem klimatycznym.”

Leslie Scanlon, Ambasador Kanady w Polsce powiedziała:

„Członkowstwo Wielkopolski Wschodniej w PPCA potwierdza wiodąca role tego regionu w kształtowaniu transformacji energtycznej w Polsce i Europie. Jestem pełna uznania dla planów odejścia od węgla do 2030r. oraz osiągnięć w zakresie sprawiedliwej transformacji regionu. Doświadczenia Wielkopolski Wschodniej są dobrym precedensem dla całego kraju. Członkowie PPCA są gotowi wzmocnić współpracę z polskim rządem, aby przyśpieszyć polską transformację energetyczną.”

Michał Hetmański, Prezes Zarządu Fundacji Instrat, oraz współautor opracowań nt. sprawiedliwej transformacji w Wielkopolsce Wschodniej, powiedział:

„Odejście od węgla do roku 2030 jest z jednej strony koniecznością, jaka wynika z zobowiązań Unii Europejskiej i Polski oraz celów zapisanych w Porozumieniu Paryskim. Z drugiej strony, wymaga wypracowania alternatyw dla pracowników i gmin górniczych, które tę ambicję klimatyczną odczują na własnej kieszeni. Tu nie ma prostych recept – potrzebny jest miks rozwiązań, od inwestycji w OZE, po dywersyfikację gospodarczą i reformę instytucji rynku pracy. Członkowie PPCA mają w transformacji regionów węglowych spore doświadczenia i gminy powiatu konińskiego i tureckiego już z nich korzystają. COP26 to kolejna okazja, aby się nimi dzielić w ramach Polski i poza nią.”

Więcej informacji na temat PPCA: www.poweringpastcoal.org

Raporty Instrat nt. sprawiedliwej transformacji w Wielkopolsce Wschodniej we współpracy z WWF:

http://nowa27102022.instrat.pl/wordpress/wielkopolska-wschodnia-redukcja-zatrudnienia/
http://nowa27102022.instrat.pl/wordpress/wwf-wielkopolska-wschodnia/

Kontakty:

Ambasada Wielkiej Brytanii: Małgorzata Śmierzycka, Malgorzata.Smierzycka@fco.gov.uk, Tel. 00 48 696 005 641

Ambasada Kanady: Agnieszka Magiera, agnieszka.magiera@international.gc.ca, 00 48 664 116 122

Sekretariat Powering Past Coal Alliance, Anna Drazkiewicz, anna.drazkiewicz@poweringpastcoal.org, Tel. 00 32 487 324 562

Fundacja Instrat, Michał Hetmański, michal.hetmanski@instrat.pl, 00 48 513 748 019

Newsletter

Dane i analizy, które kształtują rzeczywistość.

Raz w miesiącu w twojej skrzynce mailowej.

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Instrat. Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Skip to content