fbpx
wróć do bloga

Chcemy pogłębić w Polsce debatę na temat strategii zrównoważonego finansowania i roli inwestorów w transformacji ku neutralności klimatycznej

Fundacja Instrat uruchamia program badawczy w obszarze zrównoważonego finansowania (sustainable finance). Jego celem jest wypracowanie rekomendacji dotyczących roli polskiego rynku kapitałowego w finansowaniu sprawiedliwej transformacji ku zeroemisyjnej gospodarce.


Inwestycje wymagane do osiągnięcia neutralności klimatycznej w Polsce, dla samej elektroenergetyki wyniosą ponad 800 mld złotych do 2050 roku. Aby je sfinansować konieczne będzie zaangażowanie dużych inwestorów instytucjonalnych, takich jak fundusze emerytalne. Dlatego tak istotne jest wypracowanie polityk publicznych sprzyjających dostosowaniu przepływów finansowych do potrzeb i celów ochrony klimatu. Część z nich, jak choćby europejska taksonomia, wprowadzono już na szczeblu unijnym. 


Jednocześnie, zmiany klimatyczne i coraz bardziej restrykcyjne regulacje mające spowolnić ich postęp, wywierają istotny wpływ na sektor usług finansowych. Pojawiają się nie tylko nowe możliwości inwestycyjne, na przykład w postaci zielonych obligacji, ale także nowe ryzyka dla stabilności systemu finansowego związane z ekspozycją uczestników rynku na wysokoemisyjne aktywa. 


Program Instratu obejmuje szerokie spektrum zagadnień prawnych i finansowych, w tym: dostępność instrumentów umożliwiających polskim inwestorom lokowanie kapitału w zeroemisyjną gospodarkę, poziom green-washingu na polskim rynku kapitałowym, obowiązki informacyjne jego uczestników w zakresie wpływu na środowisko i ryzyka związanego z ekspozycją na paliwa kopalne. Zespół ekspertów pod przewodnictwem Katarzyny Szwarc skupi się również na roli regulatora rynku finansowego oraz banku centralnego w promowaniu zrównoważonego finansowania i mitygacji ryzyka systemowego wynikającego z kryzysu klimatycznego oraz ekspozycji funduszy emerytalnych na emisyjne aktywa i jej wpływ na przyszłe emerytury Polek i Polaków.


Fundacja planuje szeroko zakrojone konsultacje z przedstawicielami administracji publicznej, uczestnikami rynku i ekspertami. 


Chcemy pogłębić w Polsce debatę na temat strategii zrównoważonego finansowania i roli inwestorów w transformacji ku neutralności klimatycznej. Liczymy na współpracę nie tylko z decydentami politycznymi i regulatorami, ale również uczestnikami rynku” – powiedziała Katarzyna Szwarc, liderka programu i członkini Zarządu Instratu. 


***

Instrat – Fundacja Inicjatyw Strategicznych jest niezależnym think tankiem zajmującym się transformacją energetyczną, gospodarką cyfrową i zrównoważonym rozwojem. Więcej informacji na www.instrat.pl


Katarzyna Szwarc jest ekspertką polityki publicznej w obszarze rynku kapitałowego i zrównoważonych finansów. Doświadczenie zdobywała w międzynarodowych instytucjach finansowych, w tym na giełdach warszawskiej i nowojorskiej. Obecnie Policy Fellow w Grantham Institute of Climate Change na London School of Economics (LSE) oraz Członkini Zarządu Fundacji Instrat. Absolwentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz polityki publicznej na LSE.