Polski Ład a perspektywa progresji podatkowej

Główne wnioski

Zapowiadane w Polskim Ładzie zmiany w systemie podatkowo-składkowym jedynie nieznacznie zwiększą progresywność systemu podatkowego w porównaniu z innymi krajami OECD i UE – po zapowiadanej reformie Polska nadal będzie będzie istotnie poniżej średniej OECD, bliżej poziomu państw Bałtyckich, Korei Południowej oraz Meksyku.

Potencjalna reforma istotnie zmniejszy arbitraż podatkowo-składkowy pomiędzy formami zatrudnienia przy osiąganiu ponadprzeciętnych dochodów, przywracając różnicę w średniej wysokości klina podatkowego pomiędzy działalnością gospodarczą a dochodem z pracy (umowa o pracę lub zlecenia) do poziomu pozostałych rozwiniętych krajów OECD i UE.

Skutki dla sektora finansów publicznych mają być docelowo neutralne – to istotne założenie, które powinno zostać utrzymane w celu budowania poparcia społecznego i zaufania pracodawców do wprowadzanych zmian. Poniżej podsumowano kluczowe skutki dla sektora finansów publicznych.

Proponowane zmiany są krokiem w dobrym kierunku, ponieważ dotychczasowa regresywność systemu podatkowego doprowadziła do istotnych w skali OECD i UE nierówności dochodowych, które zagrażają dalszemu rozwojowi gospodarczemu. W wyniku zmniejszenia obciążeń podatkowych osób z najniższym dochodem (ok. płacy minimalnej) może wzrosnąć również podaż pracy.

Oskładkowanie umów zleceń dla ubezpieczonych ze zbiegiem tytułów do ubezpieczeń społecznych może przynieść do 4 mld PLN wpływu do sektora finansów publicznych, ale najważniejszą korzyścią z tej reformy będzie uproszczenie systemu naliczania składek dla pracowników osiągających dochód u więcej niż jednego pracodawcy.

Główne liczby

W wyniku reformy trzech najważniejszych elementów systemu podatkowo-składkowego przewidzianych w Polskim Ładzie sektor finansów publicznych może:

Wykres. Różnica pomiędzy klinem podatkowo-składkowym dochodów wysokości 50% i 250% średniej uzyskiwanych w oparciu o umowę o pracę – Polska przed i po reformie na tle krajów OECD.

Źródło: Opracowanie własne Instrat. Disclaimer – patrz tekst opracowania.

Newsletter

Dane i analizy, które kształtują rzeczywistość.

Raz w miesiącu w twojej skrzynce mailowej.

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Instrat. Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Skip to content