Osiągnięcia
Instrat

Przez ostatnie lata skutecznie wpływaliśmy na kształt debaty publicznej i rozstrzygnięcia podejmowane przez decydentów.

Zobacz nasze osiągnięcia!

Wielkopolska Wschodnia neutralna klimatycznie do 2040 r.

Wspieramy lokalnych partnerów z Wielkopolski Wschodniej – samorządy, związki zawodowe, organizacje pozarządowe – w opracowaniu kompleksowej strategii dekarbonizacji, prowadzeniu aktywnej polityki klimatycznej oraz pozyskaniu finansowania. Mieliśmy udział w dołączeniu regionu oraz koncernu ZE PAK do Powering Past Coal Alliance jako pierwszych uczestników tego porozumienia z Polski. Zainicjowaliśmy również wyznaczenie przez władze regionalne pionierskiego celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2040 r.

Więcej o sprawie:

Otwieranie dostępu do danych energetycznych - portal energy.instrat.pl

W wyniku listu otwartego Fundacji Instrat oraz kampanii na rzecz uwolnienia dostępu do danych statystycznych, instytucje rządowe (Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Agencja Rynku Energii) zaczęły udostępniać nieodpłatnie kluczowe dane na temat rynku energii. List został podpisany przez prawie 70 interesariuszy, a na podstawie uwolnionych danych powstała pierwsza w Polsce platforma danych o energii, klimacie i górnictwie – energy.instrat.pl. 

Więcej o sprawie:

Opodatkowanie cyfrowych gigantów

Zaproponowaliśmy nałożenie na cyfrowych gigantów podatku od uzyskanych na terytorium Polski przychodów – inicjatywa ta zyskuje coraz większe wsparcie decydentów. Przygotowaliśmy ekspertyzę, w której zaproponowaliśmy kształt daniny oraz doradzaliśmy w zakresie jego wdrażania do krajowego porządku prawnego. Wzmożona debata na ten temat sprawiła, że polski rząd zaczął skłaniać się ku poparciu​​ reformy opodatkowania zysków na poziomie międzynarodowym.

Więcej o sprawie:

Podnoszenie polskich ambicji klimatycznych w oparciu o otwarty model energetyczny Py-PSA-PL

Cykl raportów oparty na modelowaniu krajowego systemu elektroenergetycznego przyczynił się do podniesienia ambicji względem planów rozwoju OZE w Polsce i szerszego zrozumienia ich roli w odejściu od węgla. Wskazujemy, że możliwe jest osiągnięcie ponad 70% udziału OZE w miksie do 2030 r.. Rząd i Polskie Sieci Elektroenergetyczne podniosły ambicje w zakresie rozwoju OZE i wpisały cel 50% OZE w elektroenergetyce w 2030-2032 r. do swoich strategii. Nasze wyliczenia dot. możliwości odblokowania 7,1% powierzchni kraju pod rozwój energetyki wiatrowej w wyniku odblokowania zasady 10H, są szeroko cytowane przez organizacje branżowe i media oraz trafiły do postulatów partii politycznych.

Weryfikacja ambicji klimatycznych największych polskich firm

Pokazaliśmy, że ambicje klimatyczne polskich spółek giełdowych są niewystarczające w porównaniu do bardziej rozwiniętych rynków kapitałowych. Uruchamiając esg.instrat.pl – pierwszą publiczną bazę danych o celach i strategiach klimatycznych największych graczy giełdowych – pokazaliśmy, że pod koniec 2021 r. jedynie 13 ze 140 emitentów notowanych w ramach głównych indeksów GPW (WIG20, mWIG40, sWIG80) przyjęło cele klimatyczne. Agregując i weryfikując dane oraz strategie przyjmowane przez firmy, podnosimy poprzeczkę w wyznaczaniu celów klimatycznych oraz zapewniamy ich rzeczywistą implementację.

Więcej o sprawie:

Porzucenie projektu budowy nowej elektrowni węglowej Ostrołęka C

W wyniku opracowanych przez Instrat analiz opłacalności inwestycji w nową elektrownię węglową Ostrołęka C, inwestorzy (Energa i Enea) wycofali się z inwestycji w lutym 2020 r. Oszacowaliśmy, że inwestorzy mogli stracić ponad 6 mld zł, w porównaniu do ponad 1,5 mld zł kosztu porzuconej inwestycji po ok. roku od jej rozpoczęcia. Zasadność inwestycji nadal bada Najwyższa Izba Kontroli, a inwestorzy kontynuują projekt jako elektrownię gazową.

Newsletter

Dane i analizy, które kształtują rzeczywistość.

Raz w miesiącu w twojej skrzynce mailowej.

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Instrat. Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Skip to content