Pathways Explorer – Modelowanie drogi do neutralności klimatycznej Polski w 2050

Opracowujemy ścieżki dochodzenia do neutralności klimatycznej polskiej gospodarki do 2050 r. Celem projektu jest wsparcie prac legislacyjnych  Komisji Europejskiej i polskiego rządu w toku prowadzonych negocjacji. Wspólnie z zespołem modelarzy i specjalistów od polityki klimatycznej z belgijskiej organizacji Climact opracowujemy założenia i liczymy ścieżki redukcji emisji.

Partner: Climact

Pathways Explorer for Poland

Program badawczy:

Finansowanie:

European Climate Foundation

Lider projektu:

Publikacje
i aktualności

Data projektu:

2021-

Newsletter

Dane i analizy, które kształtują rzeczywistość.

Raz w miesiącu w twojej skrzynce mailowej.

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Instrat. Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Skip to content