Ranking wydobycia z polskich kopalń [BAZA DANYCH]

Udostępnij artykuł!

Zespół energy.instrat.pl zaktualizował bazę danych o kopalniach, którą mamy przyjemność się z Wami podzielić. Znacznie powiększony został zbiór danych: znajdziecie tam dane dot. krajowego górnictwa węgla kamiennego i brunatnego o wydobyciu, zatrudnieniu i emisjach metanu z lat 2015-2021. Nowością są zwłaszcza emisje metanu, większa ilość złóż (w tym przekazane do Spółki Restrukturyzacji Kopalń), a także odświeżona stylistyka i zoptymalizowane formatowanie danych. W porównaniu do poprzedniej wersji, metodologia i niuanse źródeł danych zostały streszczone w tym samym pliku w rozbudowanej zakładce metadane. 

BAZA KOPALNI – LINK

Baza danych o kopalniach

Baza danych kopalni węgla kamiennego i brunatnego powstała pierwotnie w 2021 roku. W obecnym wydaniu skatalogowano w niej 68 złóż zebranych w 42 jednostki organizacyjne, należące do 32 kopalń w 12 przedsiębiorstwach, z których (złóż) wydobyto co najmniej 2 tys. ton węgla w którymkolwiek roku w okresie 2015-2021. Trudnościami przy tworzeniu takiej bazy są m. in. różniące się struktury organizacyjne, niejednolite raportowanie pomiędzy poszczególnymi spółkami, braki w danych oraz różnice w raportowanych wielkościach. Główna z różnic dotyczy wartości wydobycia pomiędzy tymi prezentowanymi do Państwowego Instytutu Geologicznego, a tymi w sprawozdaniach spółek z działalności. Tam, gdzie było to możliwe posłużyliśmy się obliczeniami – inne rzeczy można było jedynie wskazać. Te i inne niuanse wyjaśniliśmy w zakładce “Metadane”. Mamy nadzieję, że praca ta będzie ważnym źródłem informacji dla wszystkich osób zainteresowanych polskim górnictwem węgla oraz, że przyczyni się do zwiększenia jakości danych dostępnych publicznie i większej świadomości na ich temat.

Kluczowe wnioski:

 • Najwięcej węgla brunatnego w 2021 roku wydobyto w Bełchatowie – 38,3 milionów ton, a węgla kamiennego w LW Bogdanka – 7,5 milionów ton
 • Przedstawiamy duże rozbieżności w raportowaniu wydobycia węgla kamiennego, sięgające w skrajnym przypadku 2,4 mln ton
 • Niejednolity zakres danych zawartych w sprawozdaniach z działalności wymusza przeskakiwanie pomiędzy różną granularnością danych – np. zatrudnienie lub wydobycie w podziale na poszczególne złoża, ruchy, lub zakłady
 • Najwięcej pracowników w 2021 r. zatrudniały: KWK ROW (11 tys.), KWK Knurów-Szczygłowice (10,5 tys.), KWK Borynia-Zofiówka-Bzie (8,5 tys.)
 • Największą liczbę złóż w 2021 r. eksploatowały: PGG (16), JSW (10), Tauron Wydobycie (5)
 • Emisje metanu z polskich kopalń spadają, lecz powoli. 91% emisji z sektora górnictwa węgla kamiennego (389 tys. ton) skupia się w 10 największych kopalniach. Kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej miały w 2021 r. połowę udziału w emisjach
 • Spośród 68 skatalogowanych złóż, 62 położone są w regionach, które na dzień publikacji mają zatwierdzony przez KE Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji. Takowego nie posiadają Turów, Sieniawa, Bogdanka

Dokładna zawartość bazy:

 • Struktura organizacyjna i właścicielska złóż
 • Daty rozpoczęcia eksploatacji, wygaszenia działalności, koncesji
 • Typ wydobywanego węgla, powierzchnia, zasobność złoża
 • Wydobycie w latach 2015-2021 wg. PIG i sprawozdań spółek
 • Zatrudnienie w latach 2016-2021
 • Emisje metanu w latach 2010-2021
 • Dane lokalizacyjne i podział na regiony NUTS-3
 • Status Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji

W ciągu najbliższych miesięcy uzupełnione zostaną dane o wydobyciu, zatrudnieniu i emisjach za 2022 rok, w miarę ich udostępniania.

Kontakt
Wojciech Przedlacki, Lider Projektu energy.instrat.pl, wojciech.przedlacki@instrat.pl

Newsletter

Dane i analizy, które kształtują rzeczywistość.

Raz w miesiącu w twojej skrzynce mailowej.

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Instrat. Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Skip to content