Patryk Kubiczek

Patryk Kubiczek

Energy modelling expert

Researcher experienced in mathematical modelling of economic processes. Worked on climate risks transmitted through trade networks at the Potsdam Institute for Climate Impact Research. Patryk worked as a researcher at the University of Hamburg and Potsdam Institute for Climate Impact Research. Co-founder of the Climate Hub Hamburg. Studied Physics at University of Warsaw, Jagiellonian University and the University of Bonn.

Modelowanie polskiego systemu energetycznego – nowe wyniki PyPSA-PL

Zapewnienie dostępności energii w każdej chwili czasu i w każdym miejscu jest wyzwaniem dla systemów energetycznych z dużym udziałem zmiennych źródeł odnawialnej energii (OZE). Kwestia ta jest przedmiotem gorącej debaty publicznej, w której pojawiają się uzasadnione argumenty podkreślające zarówno zalety, jak i ograniczenia tych źródeł. Wyważenie tych argumentów – czyli odpowiedź na pytanie, czy OZE może mieć duży udział w polskim miksie energetycznym – wymaga jednak bardziej kompleksowej analizy przy użyciu odpowiednich do tego celu narzędzi. Model PyPSA-PL, rozwijany przez Instrat, jest właśnie takim narzędziem.

Czytaj więcej »
Skip to content