Patryk Kubiczek

Patryk Kubiczek

Ekspert ds. modelowania energetycznego

Doświadczony ekspert w modelowaniu matematycznym procesów ekonomicznych. Prowadził badania naukowe na Uniwersytecie w Hamburgu oraz Potsdam Institute for Climate Impact Research. Współzałożyciel Climate Hub Hamburg, którego misją jest edukacja klimatyczna. Studiował fizykę na Uniwersytetach Warszawskim, Jagiellońskim i w Bonn.

Modelowanie polskiego systemu energetycznego – nowe wyniki PyPSA-PL

Zapewnienie dostępności energii w każdej chwili czasu i w każdym miejscu jest wyzwaniem dla systemów energetycznych z dużym udziałem zmiennych źródeł odnawialnej energii (OZE). Kwestia ta jest przedmiotem gorącej debaty publicznej, w której pojawiają się uzasadnione argumenty podkreślające zarówno zalety, jak i ograniczenia tych źródeł. Wyważenie tych argumentów – czyli odpowiedź na pytanie, czy OZE może mieć duży udział w polskim miksie energetycznym – wymaga jednak bardziej kompleksowej analizy przy użyciu odpowiednich do tego celu narzędzi. Model PyPSA-PL, rozwijany przez Instrat, jest właśnie takim narzędziem.

Czytaj więcej »
Skip to content