#FutureInsights: Technologie 4.0 a przemiany społeczno-gospodarcze

Skompletowana pod redakcją dr. hab. Krzysztofa Kozłowskiego, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Jana Zygmuntowskiego, prezesa Fundacji Instrat książka to pozycja włączająca w debatę publiczną nad nowymi technologiami szereg spostrzeżeń niekiedy pomijanych w głównym nurcie.

 

“Istnieje natomiast zapotrzebowanie na prace, które konfrontowałyby się w odważny sposób z tą problematyczną tematyką, to znaczy: szczegółowo opisywały dotychczasowe przejawy zmian technologicznych, osadzały je w krytyczny sposób w kontekście historycznym i literaturze teoretycznej oraz na tej podstawie formułowały scenariusze rozwojowe”

– recenzent naukowy monografii, dr Maciej Grodzicki

 

Książkę można kupić bezpośrednio na stronie Oficyny Wydawniczej SGH.

 

Zespół badawczy porusza w pracy różnorodne zagadnienia, od automatyzacji transportu, przez zarządzanie energetyką po modele ekonomii współdzielenia – nie tyle od strony znaczenia procesu ich ewolucji w duchu 4.0, lecz ich realnej, efektywnej realizacji w praktyce życia codziennego. Kolejne artykuły w monografii to:

 

  • Jan J. Zygmuntowski – Rewolucja platform wielostronnych. Refleksja nad gospodarką współdzielenia w świetle interesu publicznego
  • Zuzanna Kowalik – Gig economy a prawa pracownicze i sposoby organizacji pracowników
  • Konrad Grabowicz – Feudalizm technologiczny jako źródło sekularnej stagnacji w późnym kapitalizmie
  • Filip Lubiński – Bezrobocie technologiczne a bezwarunkowy dochód podstawowy
  • Karolina Porębna – Polityka wspierania nowych technologii w dobie postindustrialnej – specyfika nordyckiego modelu rozwoju
  • Kamil Gapiński – Ekonomiczne aspekty bezpieczeństwa teleinformatycznego przedsiębiorstw czwartej rewolucji przemysłowej
  • dr Tomasz Janasz, Michał Hetmański – Upiór na drodze, czyli o hiperwydajności samochodów osobowych
  • Grażyna Meller – Postęp technologiczny w produkcji energii elektrycznej w Afryce Subsaharyjskiej

 

Stronę internetową projektu #FutureInsights i książki znajdziesz pod tym adresem.

Newsletter

Dane i analizy, które kształtują rzeczywistość.

Raz w miesiącu w twojej skrzynce mailowej.

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Instrat. Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Skip to content