Ścieżki dekarbonizacji dla polskiego sektora stalowego

Produkcja stali jest jednym z 4 wysokoemisyjnych sektorów przemysłu (obok chemicznego, petrochemicznego i cementowego) w Polsce. W 2021 roku jej produkcja odpowiadała za 13% przemysłowych emisji gazów cieplarnianych i 2,5% wszystkich emisji gazów cieplarnianych. Sektor ten ma duże znaczenie gospodarcze, ponieważ stal jest istotnym elementem produkcji w budownictwie i przemyśle wytwórczym (np. motoryzacji). Przewiduje się, że krajowy popyt na stal wzrośnie o 25% do 2030 roku.

W obliczu nieuniknionych wymogów polityki klimatycznej przemysł stalowy może stać się niekonkurencyjny, chyba że zmieni swój model biznesowy i przestawi się na produkcję nisko- i zeroemisyjnej stali – zarówno pierwotnej (z rud żelaza), jak i wtórnej (przetopu złomu).

Nasz projekt ma na celu analizę opłacalności technologicznej i ekonomicznej produkcji zero- lub niskoemisyjnej stali w Polsce, w głównych dostępnych technologiach:

  • Direct Reduced Iron + Hydrogen (DRI+H2) – produkcja stali pierwotnej w drodze bezpośredniej redukcji żelaza z udziałem wodoru jako reduktora;
  • Blast Furnace – Basic Oxygen Furnace (BF-BOF + CCS) – produkcja stali pierwotnej z użyciem wielkiego pieca i konwertora tlenowego, z wychwytem powstających emisji CO2;
  • Electric Arc Furnace (EAF) – produkcja wtórna stali w elektrycznym piecu łukowym, z uwzględnieniem dostępności podaży złomu.

Wyniki przeprowadzonej oceny zostaną opublikowane wraz z metodologią przeprowadzonych obliczeń – zgodnie z misją Instratu.

Projekt rozważa wpływ kluczowych międzynarodowych zmian w (zielonej) polityce przemysłowej – takich jak amerykański Inflation Reduction Act (IRA) czy unijne Plan Przemysłowy Zielonego Ładu i CBAM oraz bariery regulacyjne i polityczne we wdrażaniu nowych technologii produkcji stali w Polsce.

Inspirację dla naszego projektu stanowią badania Wuppertal Institute oraz Agora Industry nad dekarbonizacją sektora stalowego i stanowi kontynuację poprzedniego projektu Fundacji Instrat dot. wszystkich sektorów energochłonnych oraz rozwinięcie wniosków wskazanych w publikacji “Konteksty dekarbonizacji przemysłów energochłonnych”.

Program badawczy:

Finansowanie:

European Climate Foundation

Lider projektu:

Publikacje
i aktualności

Data projektu:

09.2023 -

Newsletter

Dane i analizy, które kształtują rzeczywistość.

Raz w miesiącu w twojej skrzynce mailowej.

Administratorem Twoich danych jest Fundacja Instrat. Dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Skip to content